Skip to main content

Lösningar för digital arbetsplats & arbetsmiljö

Lösningar för digital arbetsplats & arbetsmiljö
En ökad efterfrågan på flexibla och digitalt tillgängliga arbetsplatser som gör det möjligt att arbeta var du än är kräver nya verktyg och lösningar.

Den digitala arbetsplatsen måste ha starkt stöd för kontroll och informationssäkerhet. För att din organisation och dina partners ska kunna ha effektiva arbetsdagar krävs nya verktyg och lösningar för ett digitalt arbetssätt.

Vi har lång erfarenhet av att stötta våra kunder med effektiva verktyg som främjar samarbete och digital vardagseffektivitet. Dessa verktyg går i linje med vårt mål att förse våra kunder med passade Open Source-lösningar som stöds av en stor grupp av utvecklare, partners och användare.

Våra tjänster för en digital arbetsmiljö sträcker sig från implementering, konfiguration, utbildning och support till att erbjuda molntjänster. Vi vill ge dig alla möjligheter att använda verktygen effektivt, och skapa en säker digital samarbetsplattform för både dina medarbetare och ditt ekosystem av partners.

Verktyg och lösningar för digitala arbetsplatser med öppen källkod

 • Alfresco – Världsledande Open Source-baserat ECM, innehållshantering, uppgiftshantering och processmotor.
 • Nextcloud – En storskalig samarbetsplattform som inkluderar fildelning och lagring, dokumenthantering, kontorsapplikationer, chatt, e-post, videokonferens, kalender, whiteboards och Kanban-stöd.
 • Jitsi – Videokonferens/onlinemöte som är integrerat med både Mattermost och Nextcloud, men även tillgängligt som en fristående lösning.
 • Mattermost – En chatt-/samarbetslösning som även inkluderar Kanban-stöd. Tjänsten kan integreras med Jitsi meet, men är även möjlig att köra fristående.
 • Collabora – En komplett officepaket som liknar Microsoft Office 201X i funktionalitet, men fullt tillgänglig via en webbläsare. Collabora erbjuder också kollaborativ redigering precis som Microsoft Office 365 och Google Docs samt utmärkt stöd för kontorsfilformat. 
 • Rocket.chat – En säker och krypterad chatt-/samarbetsapplikation som kan integreras med Nextcloud, men också köras som en fristående applikation.
 • Element – En säker och krypterad applikation för samarbete, byggd på Matrix, som även erbjuder funktioner för videokonferenser och onlinemöten. Element är integrerad med Nextcloud och Jitsi, men kan även användas som en fristående applikation.
 • Matrix - är ett projekt med öppen källkod som publicerar Matrix open standard för säker, decentraliserad kommunikation i realtid och dess Apache-licensierade referensimplementeringar.
 • Collaboard – En lösning för att erbjuda whiteboardfunktioner online. 
 • Zimbra – Ett e-post- och samarbetspaket för effektiv digital kommunikation, kalender och integration med andra samarbetsverktyg. Webbgränssnitt, gränssnitt för mobila enheter och API:er för integration med din egen e-postklient.
 • Matomo – Ett Google Analytics-alternativ som skyddar din data och dina kunders integritet. Matomo är en kraftfull webbanalysplattform som ger dig 100 % dataägande.

ISO-certifierad

Vi innehar certifikat för:

 • ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet
 • ISO 14001-certifikat för miljöskydd
 • ISO 9001-certifikat för kvalitetsledning

Mer information om våra ISO-certifieringar finns här.
Om du är en svensk offentlig organisation som är intresserad av någon av dessa digitala arbetsplatslösningar kan du göra avrop från vårt ramavtal med Kammarkollegiet.

Johan Bernhardsson

Talk to us

Contact form