Skip to main content

IT säkerhet & systemutveckling

IT säkerhet & systemutveckling

Med fullstack-utvecklare, DevOps-ingenjörer och arkitekter kan vi utföra fullständiga utvecklingstjänster, eller erbjuda experter inom specifika områden.

Kompetens och expertis inom olika områden

Vår kompetens inom utvecklingstjänster och leveranser inkluderar bland annat fullstack-utvecklare, backenddesign- och programmeringsexperter, samt utvecklings- och systemarkitekter. Vi har tech leads, scrum masters, integrationsingenjörer/-utvecklare, automationsingenjörer och säkerhetsexperter. Vi tar hand om molnarkitektur och drift, konfigurationshantering och mycket mer. Berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig att hitta en lösning för er systemutveckling och IT säkerhet. 

Vi föredrar att deploya levererade lösningar på Open Source-baserade plattformar, men om du som kund har andra önskemål är vi flexibla.
Vår expertis är främst fokuserad kring områdena API & Integration, DevOps, samt Cloud. Vi kan även bistå med expertis inom andra områden, såsom:
 

 • Identitets- och åtkomsthantering (IAM)
 • Agila team 
 • Dataanalys
 • Minimum Viable Product (MVP) 
 • Master Data Management (MDM) 
 • Säkerhet och andra specifika områden

Vi har expertis inom modern teknik som:

 

 • AWS, Google Cloud
 • Java/JEE, Kotlin, Python
 • JavaScript, Node.js, Angular, React, Vue.js
 • GIT
 • PostgreSQL
 • Go
 • mfl

Oavsett vilka dina krav är har vi den tekniska expertisen för att hitta en passande lösning för just dig. Vi kan tillhandahålla experter, eller förse dig med ett agilt team och ta på oss det fulla ansvaret för att leverera hela, eller delar av, en applikation.

Våra team kan hanteras externt av oss och inkluderar kompetenser som:
 

 • Produktägare
 • Scrum master
 • Arkitekter
 • Utvecklare (med olika färdigheter, både front end och back end)
 • IAM och integrationsingenjörer
 • Konfigurationshantering
 • Behovsanalys
 • Test- och dokumentationsresurser
 • Teknik och ramverk

Teknologi och ramverk

Ett urval av teknologi/ramverk som vi kan tillhandahålla: 

 • Programmeringsspråk: Java, Kotlin, Python, Javascript, Golang
 • Databaser: PostgreSQL, MySQL, MariaDB
 • Ramverk: Spring, React, Ktor, Angular
 • Moln: AWS, Google, Azure, RL Nordic Cloud
 • CI/CD pipeline och verktyg för version control: Jenkins, Git, Atlassian (Jira, Confluence), Maven
 • Containerverktyg och administration: Docker, Kubernetes, OpenShift, DockerHub
 • Övervakning och analys: Prometheus, Grafana, Splunk, Data dog
 • Metoder: Scrum, Kanban, Lean, MVP, Clean code, DevOps (CI/CD pipe)
 • Autentisering: Keycloak, Oauth2, SAML, WSO2 IS

Om du vill veta mer

Vi har levererat kompetens till kunder som:

Applikationsutveckling

Vi har lång erfarenhet av applikationsutveckling för olika ändamål.
> Läs mer

Mjukvaruutveckling

Vi tror vi på öppna och smidiga metoder för att bygga säker och välpresterande mjukvara.
> Läs mer

Systemutveckling

Vi hjälper våra kunder att bygga sin IT-grund. Här hittar du våra IT-lösningar och erbjudande gällande systemutveckling.
> Läs mer
Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form