Skip to main content

DevOps-tjänster

DevOps – korta ledtiden från kravställning till produktion

DevOps förbättrar det dagliga arbetslivet, prestanda, intäkter och lönsamhet. Det handlar om att förändra företagskulturen och bygga agila organisationer.

Vad är DevOps?

DevOps är en förkortning för Development (dev) och Operations (ops), och är en uppsättning metoder för att effektivisera utvecklingen och driften av programvara. DevOps kombinerar mjukvaruutveckling och IT-drift och kännetecknas av automatisering av arbetsflöden, delat ägande och snabb feedback. DevOps är en metodik för ett tvärfunktionellt arbetssätt mellan utveckling och drift. DevOps kan användas med flera uppsättningar verktyg, till exempel verktyg för att koda, bygga, testa, konfigurera, övervaka och mycket mer. Fördelarna med DevOps kommer med dess snabba utveckling och tillvägagångssätt, vilket gör att underhållet av befintliga distributioner blir mycket enklare. Genom att använda DevOps i dina projekt kan du spara mycket tid och göra utvecklingsprocessen till en smidigare och mer framgångsrik resa.

Utnyttja den moderna tekniken till fullo med DevOps

DevOps är metoder som levererar värde. Metoderna har hjälpt organisationer att förbättra mjukvaruutveckling och leverans i flera år nu. DevOps förbättrar inte bara det dagliga arbetet, utan också organisationens prestation, intäkter och lönsamhet. Att använda DevOps är inte längre en trend, det är en standard för hur vi jobbar med mjukvaruutveckling och drift.
DevOps handlar i grunden om att förändra företagskulturen och att dra full nytta av modern teknik. Det handlar om att bygga ansvarsfulla och agila, snabbrörliga organisationer som kan verka under ständigt föränderliga omständigheter. Dessutom handlar det om att ersätta manuella arbetsmoment med DevOps-automatisering.

Vi vet att nästan alla har sin egen definition av DevOps, och att användningen av DevOps-metodiken också kan synas i tekniska jobbtitlar som DevOps-utvecklare och ingenjörer. Det kan kännas svårt att hänga med i de snabba förändringarna. För oss handlar DevOps om att få rätt arbetsuppgifter till rätt team vid rätt tidpunkt. När de traditionella Ops-rollerna utvecklas handlar arbetet mycket om att hantera automatiseringen för att göra livet för utvecklarna bättre och lättare. Att använda DevOps-tjänster gör det möjligt – helt enkelt!
 

The DevOps loop

DevOps - mer detaljerat

Värdet av DevOps kan tillämpas på alla företag, från stora till små. Med våra DevOps-tjänster hjälper vi dig med:

  • Kortare tid från idé till implementering
  • Self service-möjligheter för utvecklare och företag
  • Riv dina silos – anpassa målen och etablera effektiva processer
  • Minskad tid för incidenthantering
  • Förmåga att hantera parallella utvecklings- och produktmiljöer
  • Frigöra budget och kapacitet för innovation, istället för underhåll
  • Större mobilitet över distributionsmiljöer
  • Minimerad downtime genom ökad transparens, konfigurationshantering och efterlevnad
  • DevOps-konsultation

 

DevOps konsultation

Är du intresserad av DevOps och vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Kontakta oss idag genom kontaktformuläret nedan!
Kirsti Stien

Talk to us

Region Manager DevOps Oslo

+47 915 739 15

Contact form