Skip to main content

Partners

Vi har strategiska samarbeten med ett antal viktiga leverantörer i Open Source-världen. Bland dessa finns spelare som Hyland/Alfresco, AWS, Hashicorp, Isovalent, Red Hat, WSO2, and MuleSoft . Vi är specialiser inom Linux och Open Source.

Våra strategiska partners tillför kompetens och teknologi inom deras respektive specialområde. Vi ser till att våra kunder vår den bästa totallösningen.

Selected partners