Skip to main content

Partners

Vi har strategiska samarbeten med ett kluster av viktiga leverantörer inom Linux och Open Source mjukvara. Bland dessa finns spelare som Hyland/Alfresco, AWS, Elastic, Red Hat, Puppet, WSO2, MuleSoft och Varnish Software. Vi är specialiser inom Linux och Open Source mjukvara.

Våra strategiska partners tillför kompetens och teknologi inom deras respektive specialområde. Vi ser till att våra kunder vår den bästa totallösningen.

Selected partners