Skip to main content

Produkter

Här hittar du ett stort utbud av produkter för din digitala resa.

Alfresco Digital Business Platform stödjer dina affärsbehov och förnyar den digitala arbetsplatsen.

Together with Isovalent we can provide hardened, enterprise-grade eBPF-powered tools for networking, observability and security in your cloud native infrastructure throughout Scandinavia.
Börja tänka annorlunda tillsammans och skapa innovativa resultat. Ta samarbetet till nästa nivå!
The Databricks Lakehouse Platform combines the best elements of data lakes and data warehouses to deliver the reliability, strong governance and performance of data warehouses with the openness, flexibility and machine learning support of data lakes.

The Digital Integration Hub (DIH) is the technical enabler of architectures as API led integration, Event based Integration and three layered API architecture as well as an accelerator for more classical data and process integration. 

Elastic makes data usable in real time and at scale for enterprise search, observability, and security.

Manage engineering documents, drawings and AutoCAD® files. Extract AutoCAD file attributes and map them to properties in Alfresco, make them searchable and viewable in pdf format for all authorized Alfresco users.

Gravitee is the event-native API Management platform that allows you to make APIs and event streams more consumable, secure, and resilient to failure. All are built on an API Gateway and Management platform that natively supports REST, SOAP, Websockets, Webhooks, Kafka, MQTT, and more.

HashiCorp tillhandahåller en uppsättning verktyg baserade på öppen källkod som är avsedda att stödja utveckling och driftsättning av storskaliga tjänsteorienterade programvaruinstallationer.
Kong is reckoned to be the fastest, most-adopted API Gateway. The world’s most sensitive and critical traffic volumes run on Kong.
Today customers are less brand loyal than ever, and companies need to stay on top to prevent their customers from changing to companies who might provide them with a better experience.
Matomo är Google Analytics-alternativet som skyddar din data och dina kunders integritet.
Mattermost is the secure collaboration platform that provides team messaging, file sharing, audio and screen share, integrations, workflow automation, and project management.

Anypoint Platform tar bort komplexiteten i integrationsprojektet, vilket gör det möjligt för utvecklare att enkelt bygga högpresterande multiprotokollinteraktioner mellan system och tjänster. MuleSoft Anypoint är den enhetliga plattformen för API-ledd integration.

 

Samarbeta och dela dokument, skicka och ta emot e-post, hantera din kalender, chatta och möts via video utan dataläckor.

OnlyOffice is a full featured office suite, combined with our Alfresco connector it gives you easy access for concurrent online editing of Office documents stored in Alfresco on a server on your premises.

PostgreSQL-databasen är världens mest avancerade öppen källkodsbaserade databas, känd för sin högkvalitativa transaktionsbehandlingskapacitet och förmåga att hantera komplexa datauppsättningar och frågor i miljöer med hög efterfrågan.

Red Hat är världsledande inom öppen källkodsteknologi. Med Red Hats Open Source-produkter kan företag framgångsrikt anpassa sig när verksamheten blir mer digital och sammankopplad.

Rocket.Chat är en kommunikationsplattform för digital konversation, som gör det möjligt att kommunicera effektivt med medarbetare, kunder, partners eller medborgare.
I grunden tillhandahåller Salesforce alla verktyg du förväntar dig av din lösning för Customer Relationship Management (CRM) och hantering av kundrelationer. Med Salesforce stärker du hela din verksamhet och får extra kraft i din IT-transformationsresa.
Seldon is the leading solution for MLOps trusted by experts all over the world.

Varnish Enterprise helps the world’s biggest content providers deliver lightning-fast web and streaming experiences to global audiences, without downtime or loss of performance even during huge demand.

WSO2 Open Source – Nästa generations teknik för att framtidssäkra din verksamhet. WSO2s mellanprogamvaruplattform är den ledande helt öppna källkodsbaserade totallösningen för APIer, integration och IAM.