Skip to main content

Produkter

Här hittar du ett stort utbud av produkter för din digitala resa.

Alfresco Digital Business Platform stödjer dina affärsbehov och förnyar den digitala arbetsplatsen.

Start thinking differently together and drive innovative results. Bring collaboration to the next level!
Elastic makes data usable in real time and at scale for enterprise search, observability, and security.

Manage engineering documents, drawings and AutoCAD® files. Extract AutoCAD file attributes and map them to properties in Alfresco, make them searchable and viewable in pdf format for all authorized Alfresco users.

HashiCorp tillhandahåller en uppsättning verktyg baserade på öppen källkod som är avsedda att stödja utveckling och driftsättning av storskaliga tjänsteorienterade programvaruinstallationer.
Matomo is the Google Analytics alternative that protects your data and your customers’ privacy.

Anypoint Platform tar bort komplexiteten i integrationsprojektet, vilket gör det möjligt för utvecklare att enkelt bygga högpresterande multiprotokollinteraktioner mellan system och tjänster. MuleSoft Anypoint är den enhetliga plattformen för API-ledd integration.

 

Samarbeta och dela dokument, skicka och ta emot e-post, hantera din kalender, chatta och möts via video utan dataläckor.

OnlyOffice is a full featured office suite, combined with our Alfresco connector it gives you easy access for concurrent online editing of Office documents stored in Alfresco on a server on your premises.

PostgreSQL-databasen är världens mest avancerade öppen källkodsbaserade databas, känd för sin högkvalitativa transaktionsbehandlingskapacitet och förmåga att hantera komplexa datauppsättningar och frågor i miljöer med hög efterfrågan.

Red Hat är världsledande inom öppen källkodsteknologi. Med Red Hats Open Source-produkter kan företag framgångsrikt anpassa sig när verksamheten blir mer digital och sammankopplad.

Rocket.Chat is the platform to run your every conversation, no matter if it is with co-workers, customers, partners or citizens.
I grunden tillhandahåller Salesforce alla verktyg du förväntar dig av din lösning för Customer Relationship Management (CRM) och hantering av kundrelationer. Med Salesforce stärker du hela din verksamhet och får extra kraft i din IT-transformationsresa.

Varnish Enterprise helps the world’s biggest content providers deliver lightning-fast web and streaming experiences to global audiences, without downtime or loss of performance even during huge demand.

WSO2 Open Source – Nästa generations teknik för att framtidssäkra din verksamhet. WSO2s mellanprogamvaruplattform är den ledande helt öppna källkodsbaserade totallösningen för APIer, integration och IAM.