Skip to main content

Arbetsförmedlingen satsar på digital transformation för ökad medborgarnytta

2018-02-19

Arbetsförmedlingen investerar 20 MSEK i ny teknisk API- och integrationsplattform, som kommer att utgöra ett fundament i deras digitala transformation mot en modern digital myndighet.
Redpill Linpro levererar den Open Source-baserade plattformen Mulesoft Anypoint Platform samt expertkompetens för införande och utveckling av APIer och integrationer.

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera och att bidra till att kontinuerligt öka sysselsättningen på lång sikt.

Övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Arbetsförmedlingen har påbörjat en förnyelseresa där digital transformation är i fokus. Det kräver kontroll på informationsflödet både internt och externt för att möjliggöra effektiva ekosystem med externa parter, såsom rekryteringsföretag och andra aktörer som bidrar till ökad matchningsgrad.

För att möjliggöra sin digitala transformation har Arbetsförmedlingen upphandlat en teknisk plattform för API och integration som kommer att utgöra ett av fundamenten i deras digitaliseringsarbete.

Redpill Linpro har valts som leverantör av den Open Source-baserade plattformen Mulesoft Anypoint Platform samt tjänster för införande och utveckling av APIer och integrationer.

- Med Redpill Linpro's kunnande och Mulesoft Anypoint Platform som teknisk plattform har Arbetsförmedlingen skapat förmågor och förutsättningar för en lyckad digitaliseringsresa och förverkligande av effektiva ekosystem, säger Daniel Hederstedt, chef Integrationscenter Arbetsförmedlingen.

- Vi är glada att vi har fått möjlighet att medverka i Arbetsförmedlingens förnyelseresa för att skapa effektiva informationsflöden och ekosystem som ger möjlighet till ökad samhällsnytta, säger Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro.

Written by Redpill Linpro