Skip to main content

Digitalisering med Open Source driver Redpill Linpros kraftiga expansion

2021-06-01
Pressmeddelande från Redpill Linpro
  • Under räkenskapsåret 2020 steg omsättningen till 426 miljoner kr, en ökning med 25 procent jämfört med 2019
  • Det nordiska konsultföretaget inleder nu en satsning för att växla upp verksamheten ytterligare och ska anställa 150 – 200 konsulter under kommande två år
  • Stark efterfrågan på Open Source-baserade tjänster för digital infrastruktur och transformation driver utvecklingen.

Redpill Linpro, den ledande leverantören av digitaliseringstjänster med Open Source i Norden, presenterar idag resultatet för 2020. Företaget växer organiskt med 25 procent under 2020 och omsätter 426 miljoner kr med en vinstmarginal på över 13 procent. Med totalt 8 kontor i Sverige, Norge och Danmark ser företaget en fortsatt stark tillväxtpotential, både inom sitt traditionellt starkaste segment offentlig sektor, men även inom privat sektor. Företaget ökar nu takten i sin expansion genom att rekrytera 150 – 200 specialistkonsulter inom de kommande två åren för att möta marknadens behov. 

– Vi har sett en tydlig utveckling att kundernas digitala mognad har ökat under pandemin. Behovet av att kunna agera på samlade data från alla applikationer i organisationen, i kombination med ökande krav på snabbhet, flexibilitet och regelefterlevnad, gör att allt fler organisationer väljer att genomföra den digitala innovationen på Open Source-baserade plattformar. Den här utvecklingen på marknaden gör att vi nu kommer växla upp verksamheten ytterligare, säger Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro. 

Redpill Linpro levererar digitala infrastrukturtjänster och transformation inom tre primära områden: API och integration, DevOps och molntjänster. Företaget har sedan starten hållit fast vid sitt fokus på Open Source, vilket de senaste åren inneburit en kraftig tillväxt. 

Inte minst är det kulturella förhållningssättet inom Open Source med öppenhet, samverkan, decentralisering och demokratisering, det som gjort att Redpill Linpro framgångsrikt byggt sin affär. Bolaget ser nu en trend av ökad efterfrågan av Open Source-tjänster för digitaliseringsprojekt med fokus på samhällsnytta från både offentliga och privata aktörer.

Vi har i 20 års tid trott på att utveckla metoder, processer och arbetssätt med fokus på öppenhet och transparens, så därför är det glädjande att näringslivet i stort börjar anamma detta förhållningssätt i sin digitala innovation. Vi ser fram emot att hjälpa dem att dra full nytta av det här för att snabba på innovationstakten och därmed öka konkurrenskraften och samhällsnyttan, avslutar Henrik Gavelli. 

Redpill Linpros huvudkontor är beläget i Stockholm. Företaget, vars strategi är att finnas nära sina kunder både geografiskt och kulturellt, har även lokalkontor och tillika dotterbolag i Göteborg, Karlstad, Köpenhamn samt Oslo. Bland företagets kunder finns bland andra Skatteverket, Scania, Arbetsförmedlingen och Trafikförvaltningen i Stockholm.

 

Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro
Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro
Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson