Skip to main content

Redpill Linpro i offentlig sektor-offensiv kring samarbetsverktyg

2021-11-18
Den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten Redpill Linpro meddelar att sju olika digitala samarbetsverktyg, paketerade och driftade av bolaget, finns rekommenderade i eSams rapport Digital samarbetsplattform för offentlig sektor som släpps idag

Rapporten inkluderar olika regulatoriskt korrekta digitala samarbetsverktyg för offentlig sektor, och är framtagen som ett svar på behovet av digitala samarbetsplattformar som lever upp till både lagkrav och funktionalitet och som kan ersätta Microsofts Teams. 

Det är mycket positivt att eSam nu kommer med sina rekommendationer och vi är glada att kunna erbjuda flera olika alternativ. Med införandet av GDPR, och inte minst efter Schrems II-domen förra året, har vi sett en enorm efterfrågeökning på alternativa samarbetsverktyg från både myndigheter, kommuner och även privat sektor, säger Henrik Gavelli, vd och koncernchef för Redpill Linpro.

Rapporten är en samverkan mellan många myndigheter och kommuner där flera olika digitala samarbetsverktyg har testats och utvärderats av en arbetsgrupp. Som en stor leverantör till offentlig sektor har Redpill Linpro sedan tidigare levererat flera open source baserade lösningar till myndigheter som Försäkringskassan, Sjöfartsverket, Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet med flera. 

Vi vet att flera myndigheter och kommuner har väntat på att rapporten skulle blir klar för att kunna byta ut sina existerande lösningar. Vi ser fram emot att vara en del av denna transformation för att hjälpa offentlig sektor att öka tillgängligheten och därmed skapa ännu bättre samhällsnytta, säger Henrik Gavelli. 

Följande av Redpill Linpros lösningar för samarbetsverktyg är nu godkända av eSam. De kommer att erbjudas som paketerade lösningar både som on-premise och privata molntjänster genom Kammarkollegiets ramavtal för Programvarulösningar och Systemutveckling som företaget har:

  • Nextcloud är en storskalig samarbetsplattform som tillhandahåller fildelning och lagring, dokumenthantering, kontorsapplikationer, chat, mail, kalender, videokonferens, whiteboard och Kanban-stöd. Mer information finns på https://nextcloud.com

  • Jitsi videokonferenslösning är integrerad med Nextcloud och Mattermost chat, men kan också köras självständigt. Se mer på https://jitsi.org/

  • Mattermost är en chatlösning som också inkluderar Kanban-stöd. Tjänsten kan integreras med Jitsi videokonferens men kan också köras självständigt. Mer information besök https://mattermost.com/

  • Collabora är ett komplett kontorsstöd som motsvarar Microsoft Office 201X i funktionalitet, men som kan användas helt och hållet från en webbrowser. Collabora tillåter dessutom samtidig redigering av dokument, liknande Microsoft 365 och Google docs. Läs mer på https://www.collaboraoffice.com/

  • Rocketchat är en säker och krypterad chat-applikation som kan köras tillsammans med Nextloud. Mer information finns på https://rocket.chat.  • Element är en är en säker och krypterad applikation för chat som även erbjuder videosamtal. Fungerar ihop med Nextcloud och Jitsi. För mer information, se https://element.io.  • Collaboard är en lösning för samarbete kring en whiteboard över webben. Läs mer om tjänsten här https://www.collaboard.app.

För mer information

eSams rapport finns tillgänglig via denna länk:

Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

Eller, vänligen kontakta:

Henrik Gavelli, vd och koncernchef

henrik.gavelli@redpill-linpro.com

+46 70 931 33 00

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson