Skip to main content

Arena - för lärande (Alingsås kommun)

Den digitala transformationen skapar nya förväntningar på de tjänster som kunder förväntar sig av företag och medborgarservice. Den skapar också möjlighet till effektiviseringar och samarbeten utanför traditionella organisationsgränser. Alingsås kommun har tagit till sig detta och gjort en analys kring vilka möjligheter detta skapar för skolverksamheten i kommunen. Analysen ledde fram till ett identifierat behov av en elevportal som ger en gemensam kommunikationsyta för elever, pedagoger, administrativ personal och vårdnadshavare. Portalen gör det möjligt för alla dessa att samverka om allting som rör skolgången från en plats, utan att behöva hålla kontroll på inloggningar till olika systemlösningar. Portalen är tillgänglig både från webben och mobilen.

För att det ska vara lätt för andra kommuner att använda portallösningen och öka servicen kring sin skolverksamhet har Alingsås kommun gjort portalen tillgänglig som öppen källkod genom licensformen AGPL (Affero GPL). Det innebär att portalen kan göras tillgänglig för andra kommuner och användare utan kostnad.

Vi har hjälpt Alingsås kommun att utveckla elevportalen Arena baserat på den öppna källkodsprodukten Drupal. Vi erbjuder tillgång till elevportalen genom att hosta den som en molnlösning i våra Skandinaviska driftcenter, vilket gör det lätt att komma igång för andra kommuner som vill använda lösningen.

 

Varför Arena – för lärande?

  • utgår från respektives personliga roll inom den pedagogiska processen
  • kräver endast ett lösenord för att nå fler tjänster, sk federerad inloggning
  • följer elev från skola till vuxenutbildning
  • ger möjlighet till kommunikation mellan pedagog, elev och vårdnadshavare.
  • anpassar gränssnittet för mobilen
  • ger möjlighet att byta tjänster inom arenans gränssnitt utan att påverka lösenord och blir hållbart över tid
  • är integrerad med verksamhetssystemen och de moderna molntjänsterna
  • bygger på öppen källkod och är tillgängligt för andra kommuner

 

Om Arena – för lärande:

Utvecklingen av Arena har skett i nära samarbete med verksamheterna som ska använda systemet - grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet har varit att samla all information och alla verksamhetssystem som eleverna behöver i sitt arbete på ett och samma ställe.

Arbetet med utvecklingen har drivits tillsammans med användarna och det stora fokuset på användarvänligheten är enligt Alingsås kommun tämligen unikt för denna typ av lösningar.

Genom att tillgängliggöra programkoden som öppen källkod vill Alingsås kommun att fler kommuner ska få tillgång till och börja använda på portalen. Målsättningen är att kunna samarbeta med andra kommuner om den vidare utvecklingen av Arena – för lärande, vilket skulle leda till en kostnadseffektiv vidareutveckling av portalen.

Förhoppningen är vidare att med hjälp av Arena – för lärandes stöd för SSO (Single Sign On), så ska problemet med elever eller användare som glömmer sina lösenord till viktiga verksamhetssystem vara ett minne blott. Lärare kommer därmed inte att behöva lägga viktig undervisningstid på att leta fram nya lösenord åt elever.

Utvecklingen av Arena – för lärande är en del av Alingsås kommuns e-strategi om att göra det lättare för kommunens invånare att utföra ärenden enkelt och säkert via Internet. Arena – för lärande är ett bra exempel på hur kommunen genom teknik kan mäta dessa krav och samtidigt göra elevernas vardag enklare.

 

Sagt om Arena

- ”Arena är en viktig och betydelsefull satsning för oss. Vi startade projektet för att förenkla det digitala mötet mellan vårdnadshavare, elever, lärare och administrativ personal inom alla delar av skolan. Applikationen utgör en viktig del av de e-tjänster vi vill erbjuda våra invånare för att öka tillgängligheten på kommunens tjänster. Vi tycker att det är viktigt att vi inom Sveriges kommuner hjälps åt för att möta de utmaningar som digitaliseringen innebär och de ökade krav på tjänsteutbud som medborgare redan har. Genom samarbeten och lösningar baserade på öppen källkod som är enkla att dela skapas en mycket större innovations- och utvecklingskraft än vad som är möjligt för en enskild kommun att leverera. Arena är en del av vårt bidrag till detta”, säger Göran Westerlund, IT-chef på Alingsås kommun.

- ”Den kommunala sektorn står, precis som alla andra, inför stora utmaningar i den digital transformering som nu startats. Vi har alltid förespråkat att använda lösningar baserade på öppen källkod inom offentligt sektor för att underlätta samarbete och återanvändning av investerade medel och funktionalitet. Innovationskraften och den finansiella styrkan i offentlig sektor blir avsevärt större om man hittar framgångsrika samarbeten kring de e-tjänster som medborgarna redan efterfrågar. Dessa samarbeten tenderar att vara effektivast om de kan hållas enkla och fokus hålls på leverans, snarare än formen. Jag tycker att Alingsås kommun i detta avseende är en föregångare genom sin utveckling av Arena, som i sin idé och utförande levererar mycket nytta till en rimlig insats, samtidigt som den öppnar upp för samarbete med andra kommuner samt utveckling och utbyte av erfarenheter. Om fler kommuner löste sina digitala utmaningar på ett liknande sätt och delade med sig av resultatet, skulle den kommunala sektorn kunna lösa utmaningarna med digitaliseringen på ett effektivt sätt. Vi på Redpill Linpro är glada över att ha varit en del av Arena projektet och samarbetar såklart gärna med fler kommuner kring lösningar för att lösa deras digitala utmaningar”, säger Fredrik Svensson, Affärsområdeschef på Redpill Linpro.

Mer information om Arena finns på följande länkar:

 

Mer information

För mer information om Arena – för lärande, vänligen kontakta :

Per Wennman

Senior Project Manager

+46 (0)768 85 35 24

per.wennman@redpill-linpro.com

 

Citat:

”Arena är en viktig och betydelsefull satsning för oss. Vi startade projektet för att förenkla det digitala mötet mellan vårdnadshavare, elever, lärare och administrativ personal inom alla delar av skolan. Applikationen utgör en viktig del av de e-tjänster vi vill erbjuda våra invånare för att öka tillgängligheten på kommunens tjänster. Vi tycker att det är viktigt att vi inom Sveriges kommuner hjälps åt för att möta de utmaningar som digitaliseringen innebär och de ökade krav på tjänsteutbud som medborgare redan har. Genom samarbeten och lösningar baserade på öppen källkod som är enkla att dela skapas en mycket större innovations- och utvecklingskraft än vad som är möjligt för en enskild kommun att leverera. Arena är en del av vårt bidrag till detta”,

säger Göran Westerlund, IT-chef på Alingsås kommun

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form