Skip to main content

Lantmäteriet (API Management) in Swedish

Kund:

Lantmäteriet

 

Sektor/bransch:

Statlig myndighet 

 

Leverans:

Alla organisationer inom den offentliga sektorn är skyldiga att arbeta för att införliva direktivet om öppna data. Det är ett initiativ som syftar till att öppna upp låsta strukturer, skapa ett öppnare samhälle och lägga grunden för den offentliga sektorns digitala omvandling.

Lantmäteriet är den myndighet som innehar och underhåller alla officiella kartdata i Sverige. Myndigheten är alltså i besittning av en mängd data som är av intresse för flera aktörer i det svenska samhället – offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner. Lantmäteriet har alltid tillhandahållit denna information och är en framåtblickande organisation som utforskar nya sätt att tillgängliggöra de geografiska data myndigheten förvaltar.

Genom att använda API:er kommer Lantmäteriet att kunna dela med sig av dessa data på ett kontrollerat sätt och samtidigt nå ut via nya kanaler som bara kommunicerar med Lantmäteriet digitalt. Användningen av API:er gör det visserligen lättare för Lantmäteriet att kommunicera öppna data till sin målgrupp, men det finns fortfarande krav på att detta ska ske kontrollerat och säkert, och att användningen kan övervakas. Detta är anledningen till Lantmäteriet beslutat att implementera en API Manager för sina API:er.

Redpill Linpro har bistått Lantmäteriet med råd och stöd i samband inrättandet av ett API-initiativ, och har också levererat en lösning för API-förvaltning som uppfyller kraven från Lantmäteriet och deras målgrupp/användare. Lösningen är baserad på WSO2 API Manager och har kompletterats med verktyg för analys och rapportering.

 

Fördelar:

  • En modern kostnadseffektiv plattform baserad på öppen källkod som möjliggör för olika målgrupper att hämta exakta och värdefulla data digitalt.
  • Möjlighet att publicera API:er på ett kontrollerat och säkert sätt så att målgruppen får tillgång till värdefull geografisk information.
  • Underlättar för Lantmäteriet att genomföra sitt uppdrag och förse det svenska samhället med korrekta geografiska data och information om fastigheter.

 

Utmaningen:

Implementera en skalbar API-gatewayplattform som kan hantera stora svar (kartrutor) med mycket höga dataflöden (topp ~8 000 TPS). Lantmäteriet behövde också kunna autentisera och övervaka trafiken samt generera statistik.

 

Lösningen:

Redpill Linpro bistod Lantmäteriet vid kapacitetsplaneringen och utformningen av den övergripande arkitekturen och infrastrukturtopologin för API-publiceringen och API-förvaltningen. Vi hjälpte Lantmäteriet att installera och konfigurera plattformen baserad på WSO2 API Manager och tillhandahöll verktyg som underlättar den framtida förvaltningen av plattformen. Vi anpassade också plattformen enligt Lantmäteriets krav.

 

Resultatet:

  • En modern, kostnadseffektiv och flexibel platsinstallerad plattform för API-förvaltning baserad på Open Source-teknik som gör det möjligt för Lantmäteriet att tillgodose sin målgrupp med tillgängliga data på ett kontrollerat sätt. 
  • Förmåga att övervaka API-användningen och finjustera lösningen/miljön efter målgruppens krav. 
  • Möter kraven i initiativet för öppna data genom API:er och ger det svenska samhället tillgång till värdefulla och korrekta uppgifter i digitaliserad form. 
  • En plattform för publicering av ytterligare begärda API:er för att klara uppdraget att kunna erbjuda det svenska samhället – offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner – geografiska data och information om fastigheter.
Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form