Skip to main content

Municipality of Sundsvall - with APIs to meet future demands

Sundsvalls kommun investerar i ny API Management plattform för att implementera API-strategi i syfte att möjliggöra innovation och agera som digital ledare i kommunen. 

Redpill Linpro levererar den Open Source baserade lösningen WSO2 API Manager samt expertkompetens för införande och utveckling av APIer och integration.

Sundsvalls kommunkoncern har tagit en ledande position inom digitalisering av kommunal verksamhet i Sverige genom en digitaliseringsstrategi som baseras på en ökad digital tillgänglighet och tillgängliggörande av information.

Genom digitalisering, ett digitalt ekosystem, agilt arbete i DevOps team och APIer bygger man en homogen kontakt med kommunkoncernen, oavsett om processen spänner över flera förvaltningar eller bolag. Basen i detta arbete är en tydlig API-strategi som del av den övergripande digitaliseringsstrategin.

API strategins implementation kräver investeringar i IT infrastruktur inom bl a API Management och lösningar för att skapa/tillgängliggöra APIer. Sundsvalls kommun har också gjort det strategiska valet att företrädesvis välja lösningar som baseras på öppen källkod för att undvika inlåsning samt uppnå största möjliga flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Kommunen bidrar vidare till den digitala utvecklingen i samhället genom att bygga egna lösningar som tillgängliggörs som öppen källkod.

Genom avrop på Kammarkollegiets avtal för Programvarulösningar har Sundsvalls kommun genom Redpill Linpro avropat den öppen källkodsbaserade produkten WSO2 API Manager för att tillföra den kapacitet man behöver för att publicera, administrera och övervaka de APIer som utvecklas och tillgängliggörs.

Av Redpill Linpro avropas också expertkompetens för stöd med installation, konfiguration och arkitektur för WSO2 API Manager.

Vi i Sundsvalls kommunkoncern befinner oss på en spännande resa inom digitaliseringsområdet. Målsättningen är att använda digitala tjänster för att transformera vår verksamhet i en riktning som är nödvändig för att möta morgondagens krav och en ständigt förbättrad invånar- och företagsnytta. Efter att ha definierat vår strategi för detta är vi redo att gå vidare med införandet och att införskaffa nödvändig kapacitet. Vi ser fram emot att komma vidare i vår satsning genom införandet av WSO2 API Manager”, säger Marcus Matteby, CDO/CIO, på Sundsvalls kommun.

 ”Vi är glada att vi har fått möjlighet att vara en del i Sundsvalls kommunkoncerns digitaliseringsresa genom leveransen av WSO2 API Manager med tillhörande tjänster för implementation. Vi ser Sundsvalls kommun som en av de ledande kommunerna inom digitaliseringsarbetet genom utnyttjandet av APIer för att skapa en homogen, digital upplevelse för alla intressenter”, säger Henrik Gavelli, vd på Redpill Linpro.

Tony Nicolaides

Talk to us

Contact form