Skip to main content

SJ web site (Varnish) in Swedish

SJ är ett statligt bolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik och varje dag reser 100 000 människor med SJ. Runt 4 000 anställda arbetar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla och det betyder att SJ's webbplats måste fungera på ett tillfredsställande sätt så att den hjälper och inte skälper. 

Varnish blev lösningen på ett problem som SJ dragits med under lång tid. SJ har sedan flera år tillbaka upplevt störningar i sina webb-baserade system i samband med trafikincidenter eller då tågtrafiken försenats i samband med snö och sträng kyla. I samband med trafikstörningar på spåren, ökade antalet besökare till deras webbplats, vilket i sin tur ofta genererade störningar i webbtrafiken. 

SJ valde därför att använda sig av Varnish Web Cache och har tack vare denna lösning ökat kapaciteten och kortat svarstiderna för sin webbplats. Svarstiderna på förstasidan har förbättrats med nästan 300% samtidigt som webbplatsen tål oändligt många fler samtidiga besökare utan att svarstiderna försämras.

”Vi har fått stora nyttoeffekter av programvaran. När det är stora störningar i tågtrafiken har många av våra kunder behov av information om trafikläget. Vid sådana tillfällen har vi dubbel last på sajten och med programvarans hjälp har vi reducerat svarstiderna på startsidan med hälften - även i en tuff störningssituation.” säger Niklas Sjövall, chef för webbarkitektur på SJ.

 

Vad är Varnish Web Cache?

Varnish Cache är en Open Source-licensierad webb cache som omedelbart efter implementering ger väsentligt kortare svarstider och minskar belastningen på bakomliggande system. Dessutom behövs det ofta färre antal servrar för att leverera mångfaldigt mera kapacitet. Varnish Cache används idag på fler än 600.000 webbplatser världen över, bland annat av Google, Facebook och Twitter. Varnish Cache utvecklas av svensk-norska Varnish Software som också tillhandahåller professionella tjänster kring lösningen. Implementeringen av Varnish hos SJ har genomförts av Redpill Linpro. 

SJ är ett bra exempel på vilken nytta Varnish Cache kan göra för en organisation som har höga krav på korta svarstider, hög tillgänglighet och krav på att kunna serva väldigt många samtidiga användare med information vid givna tillfällen. 

”Vi tror att många andra webbplatser med liknade krav på tillgänglighet och behov av att klara incidenter skulle kunna ha stor nytta av att använda Varnish, även inom till exempel offentlig sektor,” avslutar Per Dahl, svensk försäljningsdirektör på Redpill Linpro.

 
Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form