Skip to main content

Samarbetsverktyg för offentlig sektor

Sju olika digitala samarbetsverktyg, paketerade och driftade av Redpill Linpro finns rekommenderade i eSams rapport Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

Rapporten inkluderar olika regulatoriskt korrekta digitala samarbetsverktyg för offentlig sektor, och är framtagen som ett svar på behovet av digitala samarbetsplattformar som lever upp till både lagkrav och funktionalitet och som kan ersätta Microsofts Teams.

Helhetslösningar (Microsoft365/Google Workplace alternativ)

 • Nextcloud 
 • Mattermost + Jitsi + Focalboard + Nextcloud + Collabora 

Gruppchatt/Fasta chattrum

 • Element 
 • Mattermost 
 • Rocket.chat 

Videokonferens

 • Jitsi 

Kanban

 • Nextcloud, Mattermostboards 

Whiteboard

 • Collaboard 

Dokumentlagring

 • Nextcloud 

Stormöten

 • Jitsi (upp till 500 åhörare) 

Mer information

 • Nextcloud är en storskalig samarbetsplattform som tillhandahåller fildelning och lagring, dokumenthantering, kontorsapplikationer, chat, mail, kalender, videokonferens, whiteboard och Kanban-stöd. Mer information finns på https://nextcloud.com
 • Jitsi videokonferenslösning är integrerad med Nextcloud och Mattermost chat, men kan också köras självständigt. Se mer på https://jitsi.org/

 • Mattermost är en chatlösning som också inkluderar Kanban-stöd. Tjänsten kan integreras med Jitsi videokonferens men kan också köras självständigt. Mer information besök https://mattermost.com/. 

 • Collabora är ett komplett kontorsstöd som motsvarar Microsoft Office 201X i funktionalitet, men som kan användas helt och hållet från en webbrowser. Collabora tillåter dessutom samtidig redigering av dokument, liknande Microsoft 365 och Google docs. Läs mer på https://www.collaboraoffice.com/

 • Rocketchat är en säker och krypterad chat-applikation som kan köras tillsammans med Nextloud. Mer information finns på https://rocket.chat. • Element är en är en säker och krypterad applikation för chat som även erbjuder videosamtal. Fungerar ihop med Nextcloud och Jitsi. För mer information, se https://element.io. • Collaboard är en lösning för samarbete kring en whiteboard över webben. Läs mer om tjänsten här https://www.collaboard.app.

Tony Nicolaides

Talk to us

Contact form