Skip to main content

API integration

Många verksamheter har använt samma system som de implementerade för över ett decennium sedan. Föråldrade system i kombination med utmaningen att leverera nya tjänster och anta varierande organisatoriska krav har skapat en efterfrågan på välstrukturerade och effektiva integrationslösningar, samt ett stort behov av hantering och kontroll av interna och externa API:er. Det har också blivit allt viktigare att implementera en löst kopplad arkitektur med mikrotjänster för att göra det lättare att byta eller implementera nya applikationer när nya krav uppstår.

 

Moderna Open Source baserade plattformar svarar mot nedan utmaningar: 

  1. Med vårt tillvägagångssätt kan vi leverera produktionsklara integrationer redan från proof of concept (PoC)-projektet, som enkelt kan skalas upp i takt med att processer, rutiner och roller har etablerats. Vi hjälper dig inte bara att implementera en ny integrationsarkitektur på den öppna källkodsplattformen du väljer, utan vi kommer också att etablera organisationen för att vidareutveckla och underhålla din integrations- och API-managementlösning. Baserat på vad som passar er organisation bäst kan vi hjälpa dig att etablera ett traditionellt integrationskompetenscenter (ICC) eller en mindre central enhet för att stötta en distribuerad organisation (C4E). 

  2. Med våra API-management- och integrationskoncept kan vi hjälpa dig att implementera en tjänsteorienterad arkitektur, utan att du behöver göra kapitalintensiva investeringar bara för att komma igång

  3. Med våra paketerbjudanden baserade på Connectivity Engine (Connectivity Engine (Integration as a services in the cloud)) eller “Anypoint Platform as a Service” gör vi det ännu enklare och snabbare att få fördelarna för alla, även för små företag utan egen kärnkompetens

 

Några av våra kunder:

 

and several others…

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form