Skip to main content

Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg. Ett exempel är när kund avropar molntjänst tillsammans med konsulttjänster.

Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Några exempel på produkt/tjänster:

  • Beslutsstöd (BI)
  • Enkätverktyg
  • Ekonomi- och Personalsystem
  • Upphandlingsverktyg
  • Identitets och åtkomsthantering
  • Konsult- och Licenstjänster

 

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster.

 

Ramavtalsansvarig:

Tony Nicolaides

E-mail: kammarkollegiet@redpill-linpro.com

Telefon: 070 144 91 81

Varmt välkomna med era avrop!