Skip to main content

Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar

Kammarkollegiet

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licenser och licenstjänster, Systemutveckling och Informationsförsörjning. Ett exempel är när kund avropar molntjänst tillsammans med konsulttjänster.

Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster.

Några exempel på produkt/tjänster:

  • Kontorsstöd/applikationer
  • Beslutsstöd (BI)
  • Enkätverktyg
  • Ekonomi- och Personalsystem
  • Upphandlingsverktyg
  • Identitets- och åtkomsthantering
  • Konsult- och Licenstjänster

 

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster.

 

Produkt- och tjänsteportfölj

 

Definitioner

 

Länkar till mer information

 

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning till samtliga Ramavtalsleverantörer. På ramavtalets områdessida finner ni avropsstöd i form av vägledning och mallar.

 

Ramavtalsansvarig:

Tony Nicolaides

E-mail: kammarkollegiet@redpill-linpro.com

Telefon: 070 144 91 81

Varmt välkomna med era avrop!

ISO 9001, 14001 och 27001
Tony Nicolaides

Talk to us

Contact form