Skip to main content

Redpill Linpro satsar i Göteborg genom strategisk rekrytering

2018-02-19

Nordens ledande leverantör av öppna lösningar för digital transformation, Redpill Linpro, stärker sin verksamhet i Göteborg genom strategisk rekrytering av ny regionchef. Henrik Hallgren, med 20 års erfarenhet från ledande positioner inom IT branschen hos bl a HP, Affecto, Tieto och Cybercom, har anställts för öka fokuseringen på marknaden i och omkring Göteborg.

Redpill Linpro levererar öppna lösningar baserade på öppen källkod för att stötta kundernas digitala transformation inom områden som APIer & Integration, DevOps, Agil IT drift och den digitala arbetsplatsen. Med en ökande efterfrågan av denna typ av lösningar och med stöd i existerande kundrelationer och kompetens i regionen, har företaget beslutat att utöka satsningen på Göteborgsregionen. Henrik Hallgren har därför rekryterats som ny regionchef för verksamheten.

Henrik Hallgren har lång erfarenhet från IT branschen och erfarenhet från att leda växande organisationer i regionen sedan tidigare. Hans viktigaste uppgifter på Redpill Linpro kommer vara att rekrytera den kompetens som behövs i regionen för att möta kundernas efterfrågan, utveckla existerande och nya kundrelationer samt fortsätta bygga på den efterfrågan på öppna lösningar för digital transformation som finns i regionen. 

- ”Jag ser mycket fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med det existerande teamet hos Redpill Linpro för att utveckla verksamheten i och omkring Göteborg. Jag kan bidra till verksamheten med 20 års erfarenhet från branschen och ser speciellt fram emot att jobba vidare med de utvecklade koncept och agila team leveranser som Redpill Linpro utvecklat för att stötta kundernas digitala transformation”, säger Henrik Hallgren.

- ”Vi på Redpill Linpro har fått god kritik och referenser från våra kunder för leveranser inom områdena API & Integration, DevOps, Agil IT drift och digital arbetsplats. Efterfrågan på våra koncept och lösningar fortsätter också vara hög. I detta läge känns det helt rätt att utöka vårt avtryck i Göteborgsregionen och vi ser fram emot att utveckla verksamheten i regionen vidare tillsammans med Henrik”, säger Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro AB.

Written by Redpill Linpro