Skip to main content

Arbetsförmedlingen (Mulesoft Anypoint Platform), in Swedish

Arbetsförmedlingen investerar 20 MSEK i ny teknisk API- och integrationsplattform, som kommer att utgöra ett fundament i deras digitala transformation mot en modern digital myndighet. Redpill Linpro levererar i åtagandet plattformen Mulesoft Anypoint Platform samt expertkompetens och team för konnektivitet genom APIer och integration.

Förnyelseresa med digital transformation i fokus

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera och att bidra till att kontinuerligt öka sysselsättningen på lång sikt.

Övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Arbetsförmedlingen har påbörjat en förnyelseresa där digital transformation är i fokus. Det kräver kontroll på informationsflödet både internt och externt för att möjliggöra effektiva ekosystem med externa parter, såsom rekryteringsföretag och andra aktörer som bidrar till ökad matchningsgrad.

För att möjliggöra sin digitala transformation har Arbetsförmedlingen upphandlat en teknisk plattform för API och integration som kommer att utgöra ett av fundamenten i deras digitaliseringsarbete.

Skapa förmågor och förutsättningar

Redpill Linpro har valts som leverantör av konnektivitetsplattformen Mulesoft Anypoint Platform samt tjänster för införande och utveckling av APIer och integrationer. I åtagandet ingår etableringen av ett ”Center for Enablement” (C4E) som drivande bakom utvecklingen av framtida APIer. Redpill Linpros ansvar inkluderar att leda och styra såväl egna konsulter, som underkonsulter i olika relaterade projekt.

Utöver åtagandet relaterat till MuleSoft Anypoint Platform och konnektivitet, levererar Redpill Linpros konsulter också projekt och kompetens inom områden som DevOps inom området AI/ML, javautvecklare på olika nivåer och kompetenser, verktyg för webanalys, streaming media och resurser för att driva ett projekt för att etablera öppna APIer enligt DCAT/AP standarden.

- Med Redpill Linpro's kunnande och Mulesoft Anypoint Platform som teknisk plattform har Arbetsförmedlingen skapat förmågor och förutsättningar för en lyckad digitaliseringsresa och förverkligande av effektiva ekosystem, säger Daniel Hederstedt, chef Integrationscenter Arbetsförmedlingen.

- Vi är glada att vi har fått möjlighet att medverka i Arbetsförmedlingens förnyelseresa för att skapa effektiva informationsflöden och ekosystem som ger möjlighet till ökad samhällsnytta, säger Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro.

Lyssna till Arbetsförmedlingen

Björn Romfelt

Talk to us

Region Manager Stockholm

Contact form