Skip to main content

Systemintegration & IT system

Systemintegration & IT system

"Tänk stort – Agera smått – Skala snabbt". Ett lätt tillvägagångssätt för att implementera API- och integrationslösningar, utvecklat i samarbete med kunder.

 

Vad är systemintegration?

Systemintegration innebär att integrera olika delsystem och komponenter i ett och samma system. Idag är allt fler system designade för att kunna kopplas ihop med andra system. Digitaliseringen fortsätter och vi arbetar för att säkerställa att befintliga system enkelt kan anpassas och integreras med nyare system. Vi är specialister på systemintegration, och vi hjälper dig att koppla samman delsystemen som håller din organisation uppdaterad.

Varför är systemintegration viktigt?

Många företag använder samma system som de implementerade för mer än ett decennium sedan, och de håller inte alltid för dagens krav. Kombinationen av att ha föråldrade system och samtidigt ett behov av att leverera nya tjänster och uppfylla organisatoriska krav har skapat en efterfrågan på välstrukturerad och effektiv systemintegration. Det finns även ett stort behov av hantering och kontroll av interna och externa API:er. Det har blivit allt viktigare att implementera en arkitektur som är löst kopplad till mikrotjänster för att göra det lättare att byta eller implementera nya applikationer när nya krav uppstår.

Vi erbjuder lösningar för systemintegration som Connectivity Engine, Microservices, API Management och MuleSoft Anypoint Platform as a Service.
 

Vikten av en strategi

För att systemintegrationen ska bli lyckad är det viktigt att ha en genomtänkt strategi. Det finns olika metoder som du kan använda för din integration:

  • punkt-till-punkt
  • vertikal
  • horisontell 
  • stjärnintegrering

Metoderna är olika tillvägagångssätt för att integrera systemen. Våra integrationsspecialister lägger upp en strategi som är optimal för just din systemintegration.

Våra tjänster inom systemintegration:

För att hänga med i dagens digitala transformation behöver din organisation vara uppkopplad. Se mer information på engelska här!
> Läs mer

För att ditt företag ska hålla jämna steg med förväntningarna från kunder, partners och övriga samhället behöver ni vara i ständig förändring. Se mer information på engelska här!
> Läs mer

Att implementera API:er är en satsning för framtiden som ger ditt företag ännu bättre utvecklingsmöjligheter. Se mer information på engelska här!
> Läs mer

Vikten av att vara uppkopplad är essentiell för att ditt företag ska följa med i den digitala transformationen. Se mer information på engelska här!
> Läs mer

Digital integration hub

The digital integration hub (DIH) is the technical enabler of architectures.
> Läs mer

Moderna Open Source-baserade plattformar klarar dessa utmaningar

Med vårt tillvägagångssätt kommer vi att leverera produktionsklara systemintegrationer redan från proof of concept (PoC)-projektet. Det skalas sedan enkelt upp i takt med att processer, rutiner och roller har etablerats. Vi hjälper dig att implementera en ny integrationsarkitektur på den open source-plattform du väljer. Vi kommer även att etablera den organisation som krävs för att vidareutveckla och underhålla din systemintegration och API-hantering. Det kan innebära ett traditionellt kompetenscentrum för integrationer (ICC) eller som ett distribuerat “center for enablement” (C4E), dvs ett uppstartscentrum.

Med våra koncept för API-hantering och systemintegration kan vi hjälpa dig att implementera en tjänsteorienterad arkitektur utan att du behöver göra stora investeringar för att komma igång.

Våra paketerbjudanden är baserade på Connectivity Engine (integrationstjänster i molnet) vilket gör det enklare för företag att snabbare ta del av fördelarna med integration. Det gäller även mindre företag som inte besitter kärnkompetensen själva.
 

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form