Skip to main content

Skatteverket (Agile Teams) in Swedish

Skatteverket siktar mot att bli Sveriges modernaste myndighet. Under parollen ”Tillsammans med andra digitaliserar vi Sverige”, bygger Skatteverket enkla, intuitiva och individanpassade digitala tjänster för företag, privatpersoner och andra offentliga verksamheter, dvs kunden. Genom konceptet ”API-ledd konnektivitet” deltar kunden i utveckling och test av nya förbättrade tjänster.

Agilt team till Skatteverket för utveckling av integrationer och APIer på Mulesofts Anypoint Platform

Redpill Linpro har via avrop från Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster, Systemutveckling”, tecknat avtal med Skatteverket om leverans av ett agilt team för utveckling av integrationer och APIer. Teamet ansvarar för att tillsammans med Skatteverkets egna personal öka förmågan att utveckla och förvalta integrationer, vilket är en förutsättning för att involvera kunden i utvecklingen av nya tjänster.

Teamet kommer även att bli involverat i uppdraget att få andra värdeströmmar på Skatteverket att bli mer autonoma inom integrationsområdet, detta för att undvika beroenden av kompetenser som finns hos ICC (Integration Competence Center). Förflyttningen sker med hjälp av en självservicestrategi som är under utveckling.

Teamet har kompetens inom lösningsarkitektur, systemarkitektur, integrationsutveckling, test, kravhantering, agil ledning och kan utökas med fler resurser över tid. 

Leveransen av agila team för API och integrationsutveckling kompletterar tidigare avrop från Skatteverket från Redpill Linpro av MuleSoft Anypoint Platform subscriptions och experttjänster för arkitektur, installation och konfiguration. 

Digitala omställningsprojekt

”För oss på Redpill Linpro är Skatteverkets val, av oss som leverantör för utveckling av integrationer och APIer, ytterligare bevis på behovet av erfarenhet och kompetens för att driva förflyttningsprojekt inom digitaliseringsområdet”, säger Henrik Gavelli, vd på Redpill Linpro.

”Vi har under flera års tid arbetat i framkant avseende koncept och modeller för hur API-ledd konnektivitet kan användas för att driva en digital transformation. Med hjälp av modeller som Digital Ready och API Ready kan vi dela med oss av våra erfarenheter och idéer. Modeller som i kombination med långvarig investering i djup kompetens på MuleSoft Anypoint Platform, gör oss till en stark samarbetspartner för alla som vill driva ett digitalt omställningsprojekt med APIer och Anypoint Platform som katalysatorer”.

“I just detta fall är det speciellt roligt att vi kunnat kombinera vår kompetens inom API- och integrationsområdet med vår modell för leverans av agila team. Vi ser fram emot att vara en viktig samarbetspartner för Skatteverket under den kommande avtalsperioden och att arbeta tillsammans för att implementera en självservicestrategi inom digitala tjänsteutvecklingen”, avslutar Henrik Gavelli.

Om avtalet

Skatteverket har avropat ett agilt team för utveckling av integration och APIer. Avropet görs från Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster, Systemutveckling. Redpill Linpro kommer under avtalstiden att förse Skatteverket med kompetenser inom lösningsarkitektur, systemarkitektur, integrationsutveckling, test, agil ledning med mera.

Leveransen görs i form av ett agilt team där Redpill Linpro har det övergripande ansvaret för teamets leverans. Teamets sammansättning i antal och kompetenser kommer att variera över tid efter behov. Avtalet löper i 4 år inklusive optioner.

Lyssna på Skatteverket i ett avsnitt av IT Talks

Björn Romfelt

Talk to us

Region Manager Stockholm

Contact form