Skip to main content

Västtrafik (API Management)

Västtrafik, som har hand om kollektivtrafiken i Västra Götaland, har utvecklat API'er med det övergripande syftet att med digitala tjänster förbättra resupplevelsen för resenärerna och på så sätt attrahera fler att nyttja kollektivtrafiken och lämna bilen hemma. Det är till nytta både för samhället och miljön.

Drivkrafter bakom utvecklandet av API’er utgörs av samhällets krav på Västtrafik såsom ett företag inom offentlig verksamhet att tillhandahålla öppen data via publika API'er. Man har utvecklat en lösning som möjliggör för externa utvecklare att på en särskild portal registrera sig och få åtkomst till olika slags publika API’er.

Bristen på kontroll av de publika API'erna kan leda till att Västtrafik inte kan hantera en potentiell överbelastning (medveten eller omedveten) av det publika API't med följden att tjänsten upphör att fungera. Det drabbar naturligtvis alla andra användare/konsumenter vars användning, appar, tjänster eller vad det än må vara, slutar fungera.

I tillägg pågår projekt in-house som bl.a. syftar till att tillhandahålla en app för köp och betalning av biljetter av olika slag, men i detta fall är tanken med det utvecklade API’t att det skall vara privat.

Västtrafik har således såväl publika som privata API’er som behöver förvaltas på ett bra och effektivt sätt för att på så sätt få kontroll över de API’er som finns respektive kommer att konstrueras i framtiden, och hur dessa API’er används.

Genom att ha infört WSO2 API Manager har Västtrafik uppnått nyttor med sin API-hantering såsom:

  • monitorering och övervakning av alla API'er och deras användning,
  • drifta och säkra API'er (autentisera, throttle-a, cache-a och potentiellt blockera),
  • administrera API'er (versionshantering, API livscykelhantering),
  • samla API-användarna (ge access, dokumentation, exempel etc),
  • analysera användning av API för att kunna föra statistik på API användning, och
  • exponera API'er enhetligt (skapar ett enhetligt uttryck mot slutanvändare) utan att existerande API'er behöver påverkas.

 

En mycket viktig del i arbetet att ta kontroll över API'erna är också att föra statistik och analysera användningen av API'erna (interna, externa och publika) i syfte att ta till rätt åtgärder i rätt tid. För detta ändamål implementerades WSO2 Business Activity Monitor som klarar stora dataflöden och hög tillgänglighet.

Sammanfattningsvis kan sägas att Västtrafik har skapat ordning, struktur och kontroll av sina API'er med införandet av WSO2 API Manager, med bonuseffekterna att snabbare kunna uppföra nya digitala tjänster, snabbare och bättre integrera entrepenörer (buss, tåg, spårvagnsföretag) för att ytterst förbättra resupplevelsen för resenärerna.

Related podcast

Henrik Hallgren

Talk to us

Region Manager Gothenburg

+46 70 824 30 36

Contact form