Skip to main content

eSamutredning vägledande när Boverket väljer Redpill Linpro

2022-09-28
Boverket väljer Redpill Linpro
Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro meddelar idag att Boverket har valt open-sourcespecialistens molntjänst för digitalt samarbete. Det står klart efter att Redpill Linpro vunnit Boverkets upphandling av samarbetstjänster som genomfördes med syftet att införa en modern och funktionell plattform som samtidigt lever upp till regulatoriska krav. Upphandlingen är även ett direkt resultat av eSams kartläggning av alternativ till Skype och Teams.

Inom ramen för samarbetet ska Redpill Linpro leverera och drifta en paketerad privat molntjänst för videomöte, chatt, fildelning och dokumenthantering till myndighetens 270 anställda. 

Redpill Linpro har ett stort fokus på att erbjuda molntjänster för digitalt samarbete, vilket ytterligare underströks genom lanseringen av affärsområdet Digital Worksplace i slutet av 2021. Företagets digitala samarbetstjänster har lyfts upp av eSam som ett tydligt och komplett alternativ till de amerikanska molntjänsterna. Den tjänst som Boverket upphandlat består av bla samarbetsverktygen Nextcloud, Jitsi meet Rocket.chat och Collaboard. Verktygen levereras som en molntjänst från Redpill Linpros nordiska moln. 

Johan Bernhardsson som är ansvarig för affärsområdet Digital Workplace på Redpill Linpro, är mycket glad över affären. Han hoppas vidare att Boverket ska bli en föregångare som fler inom offentliga Sverige ser på för att hitta alternativ till de dominerande amerikanska tjänsterna. 

Boverket går från planering till action och har som en av de första myndigheterna i Sverige upphandlat en digital samarbetsplattform baserat på den gedigna kartläggning som arbetsgruppen inom eSam presenterade i somras. Vi är naturligtvis stolta över det förtroende Redpill Linpro fått av Boverket och ser fram emot att inleda samarbetet”, kommenterar Johan Bernhardsson. 

Han fortsätter ”Vi vet att många inom offentliga sektorn i Sverige följer detta projekt som mot bakgrund av regulatoriska skäl är i behov av att arbeta med lösningar där huvudägaren har juridiskt säte i Europa”.

Dagens affär är en viktig milstolpe för Redpill Linpro som under senaste år vuxit kraftigt och har som mål att omsätta 1 miljard kronor 2024. 

"Avsaknaden av ett avtal om datautlämning mellan EU och USA sätter käppar i hjulet för många verksamheter som byggt upp ett beroende till amerikanska tjänster. Med vårt fokus på lösningar baserade på öppen källkod för den digitala arbetsplatsen vill vi ge svenska och nordiska myndigheter, kommuner och företag alternativ. I detta sammanhang är dagens affär mycket viktig”, kommenterar Henrik Gavelli, koncernchef på Redpill Linpro. 

Upphandlingen genomfördes genom förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal för programvarulösningar.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson