Skip to main content

Fortsatt stark tillväxt för Redpill Linpro i Norden

2022-05-09
Pressmeddelande från Redpill Linpro
  • Jämfört med 2020 växte försäljningen med 30 procent 2021 till 555 miljoner kronor och 90 miljoner i vinst
  • Kundernas fokus på digital innovation samt behovet av att göra data tillgänglig och värdefull driver tillväxten för öppen källkodsspecialisten
  • Stort fokus på rekrytering med 70 ytterligare konsulter jämfört med förra året samt lansering av flera nya affärsområden har varit nycklarna för fortsatt tillväxt

Den digitala samhällsbyggaren och öppenkällkodspecialisten Redpill Linpro redovisade idag resultatet för 2021. Med målet att bli ett miljardföretag inom några år tillkännagav företaget fortsatt stark tillväxt och resultat för sin nordiska verksamhet 2021. Från en redan hög tillväxtnivå 2020 ökade bolagets organiska tillväxt med 30 procent 2021 med en total försäljning på 555 miljoner kronor och med en vinstmarginal på 16 procent.

"Jag är mycket glad över det förtroende som våra kunder visar oss. Det är tydligt att vårt fokus på öppen källkod, vår djupa tekniska förståelse och affärserfarenhet kombinerat med att vara geografiskt nära våra kunder är nyckelkomponenter när både offentliga och privata organisationer letar efter en partner för sin digitala transformation”,säger Henrik Gavelli, VD för Redpill Linpro.

Under året har bolaget framgångsrikt lanserat flera strategiska verksamheter som fokuserar på kundupplevelse, digital arbetsplats och analys. Totalt består koncernen nu av 11 enheter på 6 kontor i Sverige, Norge och Danmark och 250 konsulter, vilket är nästan 100 fler sedan början av 2021.

"På Redpill Linpro är vårt mål att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att hjälpa företag öka sin konkurrenskraft och göra digitala tjänster bättre för fler. Att öka vår kompetens genom både nya affärsenheter och ytterligare konsulter är därför nyckelstrategier. Vi siktar på att fortsätta att anställa ytterligare 100 – 150 konsulter under de kommande två åren samt att utöka vårt tjänsteutbud”, fortsätter Henrik Gavelli.

Med lanseringarna av både en affärsenhet som fokuserar på kundupplevelse och en på analys har Redpill Linpro utökat sitt erbjudande när det gäller att hjälpa kunder att få ut det mesta av sin data. Utöver detta lanserades en affärsenhet som fokuserar på digitala arbetsplatser för att ge kunderna ökade valmöjligheter när det kommer till digitala samarbetsverktyg och som ett direkt svar på offentlig sektors efterfrågan på legitima och öppen källkodsbaserade lösningar för digitala arbetsplatser.

Henrik Gavelli CEO Redpill Linpro
Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro
Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson