Skip to main content

Ny offentlig bolagsaffär för Redpill Linpro i Karlstad

2022-12-20
Den digitala samhällsbyggaren och open-sourcespecialisten Redpill Linpro inleder ett samarbete med Karlstadbaserade Nordic Medtest. Det står klart efter en offentlig upphandling där Redpill Linpro tilldelats ett fyraårigt ramavtal avseende IT-konsulttjänster inom test- och testledning samt mjukvaruutveckling.
Redpill Linpro inleder ett samarbete med Karlstadbaserade Nordic Medtest

Nordic Medtest ägs av Inera som i sin tur ägs av Sveriges regioner och kommuner. Gemensamt har de båda bolagen uppdraget att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden genom att förse ägarna med digital infrastruktur och arkitektur. 

Inom ramen för ramavtalet ska Redpill Linpro, med bas från sitt Karlstadskontor, tillhandahålla IT-konsulttjänster till Nordic Medtest. Som ett test- och utvecklingsbolag utför Nordic Medtest testning av Ineras tjänsteportfölj samt utvecklar och förvaltar strategiskt viktiga tjänster och komponenter som exempelvis 1177 och Nationell tjänsteplattform. 

Nordic Medtest spelar en avgörande roll för att det digitala offentliga Sverige fungerar och för att det utvecklas. Därför är det mycket inspirerande att få vara med och delta i detta viktiga arbete med bas från vårt kontor i Karlstad”, säger Johan Lundin, regionchef för Redpill Linpro i Karlstad”. 

Redpill Linpro tilldelades ramavtalet i en upphandling där bolaget fick högsta möjliga betyg inom områdena samarbete och personal. 

Med Nordic Medtest adderar vi ytterligare en stark aktör inom det offentliga Sverige där vi sedan tidigare har många uppdragsgivare inom både myndigheter, statliga verk och offentligägda bolag,” förklarar Johan Lundin. 

Utöver erfarenheten från offentliga Sverige kommer Redpill Linpro även att bidra med djup teknisk kompetens där utvecklingen av tjänster och lösningar byggda på öppen källkod är en av hörnstenarna. 

Digitala tjänster utvecklade på öppen källkod skapar förutsättning för återbruk vilket är kostnadseffektivt. Utöver det ger öppen källkod även förutsättningar för att maximera användningen av data och på så sätt bidra till ett mer effektivt digitalt samhälle,” avslutar Johan Lundin. 

Om Nordic Medtest

Nordic Medtest är ett IT bolag som jobbar med testning och utveckling av samhällskritiska tjänster och system. Bolaget ägs av Inera, som i sin tur ägs av Sveriges regioner och kommuner. Nordic Medtest utför testning av Ineras tjänsteportfölj samt utvecklar och förvaltar strategiskt viktiga tjänster och komponenter. Genom testning och utveckling bidrar Nordic Medtest till en nationell digital infrastruktur. Företaget har sitt kontor i Karlstad och sysselsätter idag drygt 40 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter.

Johan Lundin

Talk to us

Region Manager Karlstad +46 701 43 01 10

Contact form
Written by Susannah Eriksson