Skip to main content

Nytt ramavtal till Redpill Linpro

2023-02-23
Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro
Nytt ramavtal till den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten Redpill Linpro när Kammarkollegiet meddelar att bolaget är anbudsvinnare inom området informationsförsörjning. Ramavtalet löper över 4 år och får avropas upp till en sammanlagd omsättning om 1,5 miljard kr.

Vi är mycket glada över att tilldelas ytterligare ett ramavtal och därmed få förtroende att fortsätta vara med och bygga och utveckla vårt digitala samhälle”, säger Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro

Henrik fortsätter ”Efterfrågan på tjänster byggda på öppen källkod och driftade i vårt nordiska moln ökar. Möjligheten att maximera användningen av data, ökad förståelse för data privacy och att kunna integrera med andra system och dela data är stora drivkrafter för denna utveckling”. 

Ramavtalsupphandlingen gäller tjänster för informationsförsörjning. Redpill Linpro kommer därmed att leverera digitaliseringstjänster inom följande områden; e-arkiv, dokumenthantering, CMS, ärendehantering, datautvinning, e-tjänster som app eller webb samt vårdinformationssystem. Redpill Linpro kan leverera tjänsterna antingen via företagets nordiska moln eller som on-prem-lösning. 

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson