Skip to main content

Redpill Linpro fördjupar samarbete med Skatteverket

2024-02-13
Piotr Kuczkowski, sektionschef på Skatteverket
Redpill Linpro, den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten, har tecknat ett nytt avtal med Skatteverket avseende digital innovation och utveckling inom området API och integration.

Avtalet, som grundar sig på en offentlig upphandling där Redpill Linpros bud var det som bäst motsvarade Skatteverkets krav, löper över fyra år och är värderat till totalt 120 miljoner kronor. 

Skatteverkets arbete handlar om att skapa ett bättre kundmöte i digitala miljöer där kunderna är andra myndigheter, företag och privatpersoner. Helt enkelt alla de som ska betala skatt eller de som använder sig av Skatteverkets data och tjänster. I det arbetet är det avgörande att tillgängliggöra Skatteverkets data och tjänster för de som behöver dem och det är inom detta område som vi samarbetar med Redpill Linpro, säger Piotr Kuczkowski, sektionschef på myndighetens IT-avdelning som ansvarar för området API och integration.

I och med avtalet fördjupar Redpill Linpros sitt engagemang med myndigheten. Bolaget är sedan tidigare leverantör av tjänsteplattformen för integration och API, Mulesoft Anypoint till Skatteverket. Dessutom samarbetar Skatteverket med Redpill Linpro inom andra områden kopplat till digital innovation sedan 2016. 

Redpill Linpro har lång erfarenhet av att arbeta med myndigheter när det kommer till området digital innovation som skapar samhällsnytta, och det nya avtalet är ett bra exempel på det. 

Att tillgängliggöra Skatteverkets data och tjänster är viktigt för att samhället ska fungera på ett smidigt och korrekt sätt. Vårt samarbete med Skatteverket är ett väldigt bra exempel på hur vi tillsammans bygger ett bättre digitalt samhälle och vi är naturligtvis glada över det fortsatta förtroende som myndigheten givit oss, kommenterar Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro. 

Det nya avtalet träder i kraft omgående. 

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson