Skip to main content

Redpill Linpro rapporterar starkt resultat för 2023

2024-04-10
• Med 800 miljoner sek i omsättning fortsätter tillväxten för den digitala samhällsbyggaren, upp 15 procent från 2022 med en vinst på över 100 miljoner. • Kärnverksamheten i form av konsultdelen växte kraftigt med 27 procent omsättningsökning under 2023. • Kundtillväxt inom både privat och offentlig sektor med flera stora och långsiktiga affärer.

Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro redovisade idag resultatet för 2023. Företaget, som har kontor i Sverige, Norge och Danmark, rapporterade ett starkt resultat med en omsättningsökning på 15 % jämfört med 2022 om totalt 800 miljoner sek och en vinst på drygt 100 miljoner sek. Inom koncernens kärnverksamhet konsulttjänster ökade omsättningen med hela 27 procent. Redpill Linpro levererar konsulttjänster, molndrift och är återförsäljare av produkter och tjänster med starkt fokus på open source. 

"Jag är väldigt nöjd över det resultat vi gör under 2023 där inte minst tillväxten inom vår kärnverksamhet konsultaffären är ett styrketecken, och det på en marknad som i branschen beskrivs som tuff”, kommenterar koncernchef Henrik Gavelli. 

Redpill Linpro har fortsatt vidareutveckla sitt erbjudande för att kunna möta både offentlig och privat sektors efterfrågan på digitala tjänster som både bygger företag och ett starkare samhälle. Företagets befintliga områden inom utveckling, infrastruktur, cloud, analytics och digitalt affärsstöd kompletteras nu med It-management och cybersäkerhet för att stödja kunderna ytterligare i deras digitala resa.

Vårt arbete med att bygga en organisation med erfarna specialistkonsulter som fokuserar på kundprojekt som kräver både djup teknisk kunskap och gedigen affärsförståelse fortsätter ge goda resultat”, säger Henrik Gavelli.

På kundsidan är Redpill Linpro historiskt en stor leverantör till offentlig sektor. Parallellt med det fokuset har koncernen byggt ett allt starkare erbjudande även mot privata bolag och det är ett område som burit frukt under 2023. Under året har ett flertal stora nya kontrakt tecknats inom segment som industri, energi och healthcare över hela Norden.

Att vi får fortsatt förtroende att bidra till offentlig sektors digitalisering är jag mycket stolt över. Samtidigt är jag nöjd över att vårt fokus på privata sidan växer kraftigt. Vi kommer fortsätta att adressera båda segmenten och inte minst se på möjligheter inom områden som samhällskritisk infrastruktur där samverkan mellan privata och publika aktörer blir allt vanligare. Även om marknaden är under viss press är behovet av digitalisering fortsatt mycket stort”, avslutar Henrik Gavelli.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson