Skip to main content

Redpill Linpro utökar samarbetet med Skatteverket

2022-03-21
Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro meddelar idag att Skatteverket har förlängt sitt avtal med den nordiska open source specialisten inom området API och integrationer och specifikt kopplat till plattformen MuleSoft Anypoint Platform.
Henrik Gavelli

Den nya affären, som är en del av det ramavtal för programvarulösningar som Redpill Linpro har med Kammarkollegiet, löper över totalt fyra år och är värt 70 miljoner kr. 

Som en del i sitt arbete att skapa ett bättre samhälle, vilket Skatteverket beskriver som sitt ansvar, arbetar myndigheten tillsammans med Redpill Linpros specialister inom integrationer och APIer med att ta fram gränssnitt för att möjliggöra enkel integration och access till sina tjänster för både företags- och medborgartjänster. Ett arbete som genom förlängningen av avtalet nu fortsätter.

­”Skatteverket är ett mycket bra exempel på hur en myndighet verkligen tagit ett helhetsgrepp kring den digitala transformationen”, kommenterar Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro. 

Han fortsätter ”Genom sitt arbete med integrationer och APIer effektiviserar myndigheten sina egna processer samtidigt som de gör det enklare att använda verkets tjänster. Dessutom skapar de öppna gränssnitten innovationsmöjligheter för företag som vill bygga nya tjänster där kopplingen till Skatteverket är viktigt”. 

Redpill Linpro har arbetat tillsammans med Skatteverket inom bland annat området API och integrationer sedan 2016. Företagets djupa tekniska kunskap och verksamhetsförståelse i kombination med sin gedigna kompetens kring MuleSoft-plattformen är viktiga anledningar till att samarbetet nu förlängs ytterligare. 

­”Tillsammans med Skatteverkets egen personal, det nya licensavtalet för integrationer och APIer och våra egna agila team som sedan tidigare är upphandlade av myndigheten, ska vi fortsätta att genomföra digitaliseringen hos Skatteverket. I slutändan handlar det om att öka samhällsnyttan”, avslutar Henrik Gavelli. 

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson