Skip to main content

Västra Götalandsregionen förlänger samarbete med Redpill Linpro

2024-04-16
VGR press release
Redpill Linpro, den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten, har tecknat ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) avseende förvaltning, underhåll och vidareutveckling kring den ledande affärsplattformen Alfresco. Alfresco spelar en viktig roll hos VGR som bas för mellanlagring av dokument och information.

Avtalet mellan Redpill Linpro och VGR är ett resultat av en offentlig upphandling som VGR genomförde avseende leverans och utveckling av mellanarkivlösningen. Redpill Linpro var de som bäst motsvarade VGRs krav. 

Redpill Linpro har arbetat med VGR i många år och inom flera olika teknik- och verksamhetsområden. I och med det nya avtalet förlängs detta med en avtalstid som löper över 2 år med möjlighet att förlänga ytterligare 3 år. Det totala avtalsvärdet för hela perioden är 25 miljoner kronor. 

– Vi är glada att få fördjupa vårt samarbete med VGR och effektivisera dokument- och informationsflödet i Västsveriges offentliga förvaltning. Att säkerställa att dokument och information hanteras på ett smidigt och korrekt sätt underlättar arbetet inom regionen och bidrar därmed till tydlig samhällsnytta, säger Henrik Gavelli, vd och koncernchef på Redpill Linpro

VGR använder sig av den open source-baserade plattformen Alfreso. Det är en ledande öppen digitala affärsplattform för företag som vill förändra och förnya sig för att på bästa sätt utnyttja modern teknik för samarbete, processhantering, innehållsdelning eller den digitala arbetsplatsen. Redpill Linpro har stor erfarenhet av att arbeta med Alfresco-plattformen och djup teknisk kompetens i området.

Det nya avtalet träder i kraft omgående. 

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson