Skip to main content

Kammarkollegiets ramavtal Informationsförsörjning

Kammarkollegiet

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster i syfte att stödja avropsberättigade i sitt e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Det som omfattas är bl.a: Programvara (exempelvis kopplad till moln- och e-tjänster inom området), Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänster.

Ramavtalet omfattar även tjänster som exempelvis e-tjänster, beslutsstöd, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, enkätverktyg, loggning, lärplattform, positionering, projektverktyg, ärendehantering, webbplattform (CMS), workflow, automatiseringsverktyg och andra digitala verktyg, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation. 

Produkt- och tjänsteportfölj

 

Definitioner

 

Länkar till mer information

 

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning till samtliga Ramavtalsleverantörer. På ramavtalets områdessida finner ni avropsstöd i form av vägledning och mallar.

 

Ramavtalsansvarig:

Tony Nicolaides

E-mail: kammarkollegiet@redpill-linpro.com

Telefon: 070 144 91 81

Varmt välkomna med era avrop!

ISO 9001, 14001 och 27001
Tony Nicolaides

Talk to us

Contact form