Skip to main content

WSO2 API management & Open Source

WSO2 API management & Open Source

WSO2 Open Source – Nästa generations teknik för att framtidssäkra din verksamhet. WSO2s mellanprogamvaruplattform är den ledande helt öppna källkodsbaserade totallösningen för APIer, integration och IAM.

WSO2s programvaruplattform är den ledande helt öppen källkodsbaserade lösningen för API-hantering, integration och IAM med full täckning. Plattformen har rankats som ledande av oberoende analytiker och är betrodd av tusentals av världens största företag, ledande universitet och statliga myndigheter.

Komplett erbjudande med WSO2

WSO2-plattformen är baserad på öppen programvara och inkluderar ett erbjudande med full täckning för att tillgodose alla organisationers olika krav relaterade till API:er, integration, IAM och molnbaserade applikationer. Erbjudandet inkluderar följande produkter:

  • • WSO2 API Manager – En komplett plattform för att bygga, integrera och exponera dina digitala tjänster som API:er i molnet, lokala och hybridarkitekturer för att driva din digitala transformationsstrategi. WSO2 API Manager gör det möjligt att skapa och hantera en gemenskap av utvecklare.
  • WSO2 ESB - Enterprise Integrator - en hybridintegrationsplattform baserad på öppen källkod, som tillhandahåller grafiska och CLI-verktyg, monitorering och övervakning med en mängd olika distributionsalternativ. Integrationsmotorn kan spela flera roller i din applikationsinfrastruktur. Den kan fungera som en ESB, en strömmande dataprocessor och en mikrotjänstintegrationsplattform. Implementationsalternativen inkluderar on prem, moln, hybrid eller valfri containerorkestreringsplattform
  • WSO2 Identity Server – WSO2 Identity Server är en API-driven, molnbaserad IAM-produkt baserad på öppen källkod. Vårt tillvägagångssätt med utveckling som första prioritet hjälper företag att avsevärt sänka kostnaderna, modernisera och konsolidera sina IAM- och CIAM-kapaciteter. Det sparar också tid för utvecklare och påskyndar “time-to-market” genom WSO2 Identity Server.
  • Choreo – iPaaS-lösning (integration Platform as a Service) för molnbaserad utveckling. Low-Code Cloud Native Engineering för API-utvecklare i låg-kod och pro-kod samtidigt. Snabbt, tryggt och enkelt.
  • Asgardeo – iDaaS-tjänst (Identity as a Service) ger utvecklare enkel tillgång till ett verktyg för att implementera säker och friktionsfri åtkomst.

Platinum VAR partner

Redpill Linpro är Platinum VAR-partner till WSO2 och har omfattande kunskap och erfarenhet från implementation av ovan nämnda produkter för många olika typer av användningsområden och kunder.

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form