Skip to main content

Förvaltning av IT-tjänster

Effektiv förvaltning av IT lösningar
Skräddarsydd förvaltning av dina IT-tjänster, passar dig som har höga krav på servicekvalitet, tillgänglighet och hög förändringstakt

Vad innebär IT-förvaltning?

IT-tjänstehantering, även kallat ITSM, berör alla delar av den digitala transformationen. Från planering till implementation och löpande förvaltning, där vi finns med er hela vägen. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa er med förvaltning och vidareutveckling av IT lösningar!

IT- och applikationsinfrastrukturen utvecklas allt snabbare. Nya teknologier och tjänster implementeras med strävan att minska komplexiteten, men tyvärr blir helhetsbilden ofta mer komplex. Att hantera IT, hålla tjänsterna igång 24/7, samtidigt som nya lösningar implementeras för förändrade affärskrav kan vara en utmanande uppgift som kräver tid och expertis inom området.

Lämna din IT-förvaltning till oss och fokusera på din verksamhet!

Vi levererar system- och IT-förvaltning och har mer än 20 års erfarenhet av att implementera och underhålla affärskritiska lösningar för våra kunder. I vårt team för system- och IT-förvaltning finns några av Skandinaviens mest erfarna DevOps-ingenjörer och experter inom en rad olika applikationsområden. Ett högt genomsnittsbetyg från våra kundundersökningar vittnar om den höga kvaliteten och expertisen som kommer med våra tjänster. Vi erbjuder skräddarsydda IT-tjänster för kunder med höga krav på service, tillgänglighet och hög förändringstakt.

 

ITSM - IT tjänstehantering

IT service management (ITSM) är en vital del av digitaliseringen hos en verksamhet, både för att initialt få allt på plats, men även att löpande förvalta systemet. Med ett väl fungerande ITSM system och med rätt verktyg anpassade efter din unika verksamhet kan du öka effektiviteten genom automation och integration. ITSM processen inkluderar alla aktiviteter som berör planering, utformning, leverans och utveckling. Att skapa en tydlig och förutsägbar IT struktur ger en stabilitet, som kan generera en ökad förståelse för systemet, förebygga att incidenter uppstår och bidra till en ökad tillgänglighet i verksamhetens IT-system. 

Systemförvaltning är A och O
Systemförvaltning inom IT innebär att stödja, underhålla och utveckla de system och IT-tjänster som genererar värde i verksamheten. Systemförvaltningen leder både till förbättrad leveranskvalitét och kostnadseffektivitet. Det kan exempelvis vara IT-förvaltning av säljstöd, support för HR eller serverdrift. Tillsammans sätter vi upp en systemförvaltningsmodell med en plan där vi konkretiserar uppdraget, målen och involverade resurser. Vi levererar förvaltning av IT med ett DevOps-fokus och strävar efter att etablera en gemensam kultur med våra kunder där vi tillsammans strävar efter snabb implementering och hög servicekvalitet i alla våra leveranser.

IT outsourcing
Redpill Linpro kan även leverera ett helhetsåtagande när det gäller att ta ansvar för hela er applikationsinfrastruktur och utveckling av nya tjänster eller applikationer. Vi har långårig erfarenhet från denna typ av åtagande för kunder inom både privat- och offentlig sektor. Vi har under lång tid levererat helhetsansvar för utpekade applikationsområden för kunder som SJ, SKR och Scania. Redpill Linpro har en unik möjlighet att leverera effektiv IT oursourcing för utpekade applikationsområden tack vare vår heltäckande kompetens inom allt från effektiv drift till applikationsutveckling och -förvaltning. I tillägg till detta kan vi genom vår djupa kompetens inom utpekade områden alltid se till att applikationer utvecklas i enlighet med gällande guidelines och riktlinjer samt erbjuda tillgång till spetskompetens för att lösa svårare utmaningar eller implementera en optimal och väl presterande applikationsarkitektur i vårt IT outsourcing åtagande.

 

Vi sköter er IT drift

IT drift innebär att vi sköter övervakning och utveckling av verksamhetens IT-miljö, där följande tjänster kan inkluderas: 

  • Övervakning av verksamhetens IT-miljö.
  • Applikationsdrift.
  • Installation och uppgradering av maskin- och programvara.
  • Konfiguration av programvara, brandväggar med mera. 
  • Genomgångar ur perspektiv som säkerhet, effektivt utnyttjande av resurser med mera.
  • Support på verksamhetskritiska eller viktiga funktioner.
  • Tillgång till expertkompetens inom utpekade teknik- eller applikationsområden. 

 

En närvarande IT support

Vi på Redpill Linpro strävar efter att vara en närvarande IT support för våra kunder. Vi har en lång erfarenhet inom branschen, av olika system och uppdrag. Oavsett om era lösningar för IT-hantering redan är distribuerade i molnet, eller om ni har planer på att flytta vissa eller alla lösningar till molnet, kan vi hjälpa er att optimera och effektivisera förvaltningen av era IT-tjänster. Hör av er till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet! 

Margrethe Monsen

Talk to us

Contact form