Skip to main content

IT Infrastruktur

IT Infrastruktur
IT blir allt mer mjukvarucentrerad, och beroendet av hårdvara har minskat jämfört med traditionell IT-infrastruktur, vi hjälper dig med din infrastruktur.

Vad är IT-infrastruktur?

IT infrastruktur kan ses som kärnan i en verksamhet i den mån att infrastrukturen får verksamheten att snurra. IT infrastrukturen agerar likt en verktygslåda, som innefattar verktygen för att kunna utföra arbetet i organisationen. Infrastrukturen omfattar allt från mjukvara till hårdvara såsom nätverkslösningar, e-post, databaser, drift av server och mycket mer. Med en bra IT infrastruktur blir processer mer effektiva, och i takt med att IT blir mer och mer mjukvarudefinierat är det viktigt att verksamhetens infrastruktur möter de krav som dagens IT-samhälle kräver.

IT-infrastrukturen omfattar hårdvara, mjukvara, nätverk och allt du behöver för att driva dina IT-system. Detta inkluderar servrar på plats eller i ett moln, alla typer av nätverksutrustning, bärbara datorer, applikationer och mobila enheter. Kort sagt inkluderar IT-infrastrukturtjänster varje del av tekniken - både mjukvaran och hårdvaran den körs på. Med en bra IT-infrastruktur kan verksamheten hantera, lagra och producera data på ett smidigt sätt. Våra tjänster för IT-infrastruktur inkluderar mjukvarudefinierad, molnbaserad, infrastruktur som en tjänst (IaaS), komponerbar, konvergerad och hyperkonvergerad infrastruktur.

Våra IT-infrastrukturlösningar

IT-infrastruktur som kod (IaC)

IT blir mer mjukvarudefinierat och beroendet av hårdvara minskar jämfört med traditionell grundläggande IT-infrastruktur. Automationsverktyg och policyer kan skrivas som kod och implementeras på utrustning, vilket gör att den kan köras med mindre mänsklig interaktion. Att skriva konfigurationsfiler för hur din infrastruktur ska se ut, Infrastructure as Code (IaC) har kallats för den schweiziska armékniven för både utvecklare och systemadministratörer och är en av många saker som vi kan hjälpa till med.

Moln IT-infrastruktur

Molninfrastruktur erbjuder flexibilitet och kostnadsbesparingar jämfört med traditionella installationer, oavsett om du väljer en privat molnuppsättning, ett offentligt moln från tredje part eller en hybridmolnkombination. Molnet erbjuder obegränsade fördelar med skalbarhet och möjligheter till innovation och förbättring av dina egna applikationer med den enorma mängden tillgängliga tjänster.

Infrastruktur som en tjänst (Iaas)

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet och expertis inom molninfrastruktur och lösningar. Vi hanterar IT-infrastrukturen och molnets arkitektur åt dig, vilket ger dig tid att fokusera på det som är viktigt, innovation och affärsutveckling. Låt oss ge råd om optimering av kostnader, säkerhet och prestanda för både Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS).

Kirsti Stien

Talk to us

Region Manager DevOps Oslo

+47 915 739 15

Contact form