Skip to main content

I samhällets tjänst

2019-05-10
Vi befäster vår ställning inom offentlig sektor genom det nya ramavtalet med Kammarkollegiets, Programvaror och tjänster – systemutveckling

Sedan 2004 har vi vunnit 9 ramavtalsupphandlingar hos Kammarkollegiet, det är vi stolta över.

"Öppenhet, transparens och samverkan är en viktiga värden i den offentliga sektorn. Vårt fokus på lösningar och tjänster baserade på professionell öppen källkod har varit en grundläggande faktor till att vi har kunnat stötta offentlig sektor och bygga dessa värden", säger Henrik Gavelli, VD för Redpill Linpro.

Moderna och öppna lösningar

Med de nya ramavtalen, programvarulösningar och systemutveckling, fortsätter vi att stötta myndigheter, regioner och kommuner i deras utmaningar kring digital transformation, med innovativa, moderna och öppna lösningar inom främst API/integration, DevOps och informationshantering samt e-arkivering.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Customer
Written by Susannah Eriksson