Skip to main content

Bättre digital kundupplevelse driver Redpill Linpros CRM-affär

2022-10-25
Erik Ivarsson, Redpill Linpro CX
Redpill Linpro CX är den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpros affärsenhet som fokuserar på kundupplevelsen. Enheten har under den senaste tiden växt kraftigt. Efter sommaren anslöt fyra nya konsulter och under 2023 kommer Redpill Linpro CX ha ett 15-20-tal medarbetare.

Sedan Redpill Linpro CX startade våren 2021, har bolaget fokuserat på att arbeta med stora och medelstora företag i Norden med tjänster för analys och rådgivning, utveckling och arkitektur av CRM-system. Inte minst med fokus på att införa de snabbt växande och ledande tjänsterna från Salesforce. 

I kombination med koncernens övergripande fokus på att maximera användningen av data genom tjänster för bland annat API, integration och DevOps, har Redpill Linpro CX lagt till det sista steget, själva gränssnittet mot slutkunden.

Behovet av att skapa en helhetsbild av den digitala kundupplevelsen och maximera användningen av data är ett stort fokus för alla företag och organisationer. Sedan starten av Redpill Linpro CX har vi sett ett mycket stort intresse från företag inom många olika branscher som har just dessa behov” säger Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro. 

Redpill Linpro CX leds av regional manager Erik Ivarsson. Erik har själv lång erfarenhet av att arbeta med både de affärsmässiga och tekniska aspekterna av digital transformation för flera stora svenska och internationella företag, och inte minst med att införa CRM-systemet Salesforce. 

Vi ska vara bäst i Norden när det kommer till rådgivning, införande och utveckling av Salesforce. Med det menar jag att vi precis som inom alla områden på Redpill Linpro, ska kombinera vår goda affärsförståelse med djup teknisk förmåga och på så vis skapa en bättre kundupplevelse”, förklarar Erik Ivarsson. 

Erik fortsätter och förklarar vilka steg företaget tagit hittills.

Med resultatet i hand drygt ett år in i bolaget kan jag se att den ambitionen har lönat sig. Idag har vi ett mycket starkt konsultteam och arbetar med kunder inom bilbranschen, försäkring, finans och återvinning”. 

Redpill Linpro CX växer nu vidare till fler branscher och med fler specialistkonsulter.

I slutänden handlar vårt uppdrag om att bidra till kundernas affärs- eller organisationsutveckling och på så sätt bidra till ett bättre digitalt samhälle, det är vår vision och mål”, avslutar Erik Ivarsson. 

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson