Skip to main content

Redpill Linpro lanserar nytt bolag med fokus på digital innovation

2023-10-17

Den digitala samhällsbyggaren och öppenkällkodspecialisten Redpill Linpro expanderar sitt utbud med lanseringen av Redpill Linpro IT Management, en enhet som förenar djup teknisk expertis med verksamhetskunskap för att driva digital innovation. 

I kombination med övriga kompetenser i koncernen kommer Redpill Linpro IT Management att hjälpa organisationer med allt från kravställning, till att leverera hela tvärfunktionella DevOps-team, till exempel produktägare, utvecklare, arkitekter och plattformsingenjörer och därmed fungera som länken mellan IT och verksamhet.

André Johansen, Redpill Linpro IT Management

Redpill Linpro IT Management kommer inledningsvis att utgå från Stockholmsområdet, men på sikt är ambitionen att erbjuda tjänster till kunder i hela Skandinavien. Enheten leds av André Johansen som har lång erfarenhet av att arbeta med IT-management. 

­Industrialiseringen av IT ställer helt nya krav på att maximera användningen av data och satsa på digital innovation. För att leverera bästa möjliga kundvärde och för att vara konkurrenskraftiga måste de som arbetar med digital innovation snabbt kunna skala upp tjänster och samtidigt automatisera affärsprocesser. Det ställer stora krav på kunskap om både teknik och verksamhet och det är mot bakgrund av detta behov vi lanserar Redpill Linpro IT Management, berättar André Johansen.

Inledningsvis kommer ett 15-tal konsulter att knytas till den nya enheten där målsättningen är att snabbt dubbla antalet. Konsulterna hos Redpill Linpro IT Management kombinerar gedigen affärsförståelse med djup teknisk kunskap och erfarenhet av att arbeta med alla etablerade och standardiserade agila verktyg för processledning och styrning, exempelvis SAFe och Scrum, samt andra etablerade ramverk. 

– ­Redpill Linpro IT Management är en viktig komponent i vårt arbete att fortsätta utveckla bolaget för att möta kundernas behov av digital innovation. Affärsenheten kommer att bidra till att vi hjälper våra kunder att bygga bättre digitala samhällen, säger koncernchef och vd Henrik Gavelli.

Talk to us

André Johansen

+46 70 949 26 64

Region Manager IT Management

Contact form
Written by Susannah Eriksson