Skip to main content

Redpill Linpro och Quickchannel lanserar bättre och GDPR-säkra digitala stormöten 

2023-03-27
Digitala möten Quickchannel
Den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten Redpill Linpro och streamingexperten Quickchannel har ingått ett nordiskt partnerskap. Syftet är att ge kunder, särskilt inom offentlig sektor, en laglig och samtidigt bättre nordisk tjänst för digitala stormöten och andra webbsändningar.

Samarbetet stärker Redpill Linpros erbjudande kring digitala samarbetstjänster ytterligare och banar samtidigt väg för en nordisk expansion för det svenska tillväxtföretaget Quickchannel som nyligen gick samman med Screen9. Företaget är den största leverantören av videoplattformar inom offentlig sektor i Sverige. eSamverkansprogrammet (eSam) - ser positivt på denna typ av samarbete som leder till bättre digitala tjänster för offentlig sektor.   

Som en del av partnerskapet har bolagen utvecklat ett gemensamt erbjudande för stormöten med hjälp av Quickchannels teknologi för streaming integrerad i mötestjänsten Jitsi. Tjänsten driftas helt i enlighet med svensk och europeisk datalagstiftning på Redpill Linpros nordiska moln samt från Quickchannels redundanta driftnoder inom EU.   

Behovet av att sprida rörlig digital information till stora grupper ökar hela tiden och är drivkraften för detta partnerskap. Genom att integrera Quickchannels ledande och högpresterande teknik för streaming av exempelvis stormöten i vårt erbjudande för den digitala arbetsplatsen, kan kunder nu maximera värdet av tekniken. Dessutom får de både bättre ljud och bild än vad tidigare lösningar erbjudit”, säger Fredrik Svensson, affärsutvecklingschef på Redpill Linpro.  

Quickchannels plattform hjälper företag och offentliga organisationer att skapa, hantera och leverera högkvalitativt och personligt videoinnehåll för sina målgrupper. Både plattformen, som är GDPR och WCAG kompatibel, och bolaget, står nu inför en kraftig tillväxt. Inte minst är offentlig sektors digitalisering och behov av alternativ till Microsoft Teams en stor tillväxtmöjlighet liksom expansion till andra nordiska länder.  

Kombinationen av Redpill Linpros djupa tekniska kompetens och förståelse för offentlig sektors digitalisering i Norden, och våra tjänster för video och rörligt innehåll till många är en värdefull kombination. Sammantaget kommer den att skapa förutsättningar för offentlig sektor att bygga ett bättre digitalt samhälle. Samtidigt är partnerskapet en viktig del i vår tillväxtsresa och internationalisering”, säger Joakim Rosenqvist, Partner Manager på Quickchannel   

Både Redpill Linpros tjänster för digitala arbetsplatser samt Quickchannels tjänster för webbsändningar, seminarier och video är nämnda i rapporten ”digital samarbetsplattform för offentlig sektor” som arbetats fram av eSam för att möta offentlig sektors behov av säkra, legala och lämpliga alternativ till Microsoft Teams.

Om Quickchannel

Quickchannel hjälper kunder över hela världen att spara tid och pengar och att minska sin miljöpåverkan genom att använda företagets streamingplattform Quickchannel. Plattformen är en heltäckande videoplattform som företaget levererar till företag, myndigheter och offentlig sektor över hela världen. Quickchannel har 50 medarbetare och kontor i Sverige, Finland och Storbritannien. Mer information finns på https://www.quickchannel.com/sv/.

Björn Romfelt

Talk to us

Region Manager Stockholm

Contact form
Written by Susannah Eriksson