Skip to main content

Redpill Linpro startar cybersäkerhetsbolag

2024-02-07
Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro startar en ny affärsenhet med fokus på informationssäkerhet. Redpill Linpro Cyber Security är namnet på det nya bolaget som kommer att anställa både informationssäkerhetsspecialister och jurister.
Peter Franklin, Redpill Linpro Cyber Security Stocholm

I kombination med den djupa tekniska kompetens som redan finns inom koncernen kring lösningar för IT-säkerhet, kommer Redpill Linpro Cyber Security att leverera rådgivning och lösningar för informationssäkerhet. Bolaget har säte i Stockholm.

Säkerhet är en central komponent i alla digitala projekt och redan idag en viktig del i våra leveranser. Med etableringen av Redpill Linpro Cyber Security tar vi nästa kliv och adderar djup rådgivande kompetens när det kommer till informationssäkerhet och cyberjuridik. Efterfrågan på IT-säkerhet är extremt hög och området är en central komponent när vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga bättre digitala samhällen, säger Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro.

Ambitionen är att bolaget ska växa snabbt med kompetenser bestående av både konsulter inom informationssäkerhet samt jurister som levererar rådgivningstjänster kopplat till lagstiftning, policys, certifieringar och dataskydd. Likt Redpill Linpros övriga verksamhet präglas erbjudandet av djup teknisk kompetens i kombination med verksamhetsförståelse där cybersäkerhetsbolaget inledningsvis vänder sig till offentlig förvaltning samt verksamheter inom bank, finans och försäkring. 

Redpill Linpro Cyber Security leds av Peter Franklin som har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med både proaktiv och akut rådgivning kring informationssäkerhet. Han har haft ledande positioner på företag som F-Secure, PwC, Accenture och 2Secure. Närmast kommer Peter från en tjänst som global säljchef på G'SECURE LABS.

Jag ser fram emot att ansluta till Redpill Linpro-familjen. Det är ett bolag som präglas av djup kunskap i både teknik och de möjligheter som digitaliseringen kan ge. I det sammanhanget är informationssäkerhet en ytterst viktig komponent. Utan en detaljerad förståelse för hur en organisation kan använda och hantera information på ett säkert sätt står sig digitaliseringen slätt, kommenterar Peter Franklin. 

En ökad hotbild från både cyberkriminella och andra grupperingar, i kombination med företags och samhällets beroende i stort av digitala tjänster och system innebär att behovet av cybersäkerhet aldrig varit större. I kombination med flera nya lagar, som exempelvis NIS2 direktivet och DORA, står vi inför ett stort behov av att höja nivån när det kommer till både förståelse och tjänster för informationssäkerhet. 

Verksamhetsledningen måste förstå allvaret kring informationssäkerhet och sätta sig in i hur organisationers information hanteras, var och hur den sparas och att den klassificeras på rätt sätt. Dagens osäkra geopolitiska läge och ökade antal IT-attacker gör att det nu är mer än hög tid för informationssäkerheten att bli en stående punkt på alla lednings- och styrelsemöten. Genom spetskompetens inom både juridik och IT-säkerhet samt säkerhetslösningar kommer vi på Redpill Linpro bidra till en ökad kunskap och därigenom ett säkrare Sverige, avslutar Peter Franklin. 

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson