Skip to main content

Redpill Linpro tilldelat ramavtal för programvarulösningar

2022-10-17
Redpill Linpro tilldelat ramavtal för programvarulösningar
Redpill Linpro meddelar idag att Kammarkollegiet har tilldelat den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten ett ramavtal för området programvarulösningar. Ramavtalet löper över 4 år och det totala värdet uppgår till 2,2 miljarder kr. I och med beslutet förnyar Redpill Linpro sin roll som ramavtalsleverantör till offentlig sektor ytterligare, en position bolaget haft sedan 2004

Vi är stolta över att Kammarkollegiet har gett oss förnyat förtroende att leverera programvarulösningar till offentlig sektor. Inom ramen för avtalet kommer vi fortsatt ha starkt fokus på lösningar byggda på öppen källkod och utvecklade för de specifika krav gällande hög dataintegritet som offentlig sektor har”, säger Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro.

Det upphandlade ramavtalsområdet programvarulösningar är brett. För Redpill Linpros del innebär det att företaget kommer att hjälpa offentlig sektor med digitaliseringstjänster och programvarulösningar inom områden som exempelvis digital samarbetsplattform, API och integration, CRM, webbanalys, ekonomisystem, enkätverktyg och öppna datalösningar.

Inte minst är området för digitala samarbetsplattformar ett område som Redpill Linpro ser stark tillväxtmöjlighet inom. Företaget pekar på den mycket intressanta utveckling som sker inom offentlig sektor vad det gäller att införa regulatoriskt korrekta lösningar, där öppen källkod ofta är en central byggsten. Inte minst har eSams utredning om lagliga alternativ till Teams och Skype lagt grunden för detta.

De upphandlingar som nu sker efter eSams utredning, där Boverket är ett exempel, sänder en stark signal att offentlig sektor har tagit på sig ledartröjan när det kommer till införandet av europeiska samarbetstjänster. Som en av helhetsleverantörerna som eSam pekade på, och med det nya ramavtalet i hamn, ser vi fram emot att jobba nära offentlig sektor inom detta och andra områden med målet att fortsätta bygga det digitala samhället”, avslutar Henrik Gavelli.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson