Skip to main content

Digital transformation

 
2023-10-27

Bli en Super Scrum Master 4 - ledaren

I den första artikeln gav jag en liten introduktion till Scrum Master (ScM) rollen och vilka ansvarsområden som brukar ligga där. Sedan kom jag in på lite mer konkreta arbetsuppgifter för en ScM och hur de olika ceremonierna kan anordnas för att få ut så mycket som möjligt av dem.

Efter det fördjupade jag mig lite mer i hur du som ScM kan hantera risker och hinder som uppstår löpande.

I den här artikeln tänkte jag prata lite mer om hur du kan utvecklas från en traditionell ScM till en naturlig ledare, med andra ord en Super Scrum Master!

Written by André Johansen
2023-10-17

Bli en Super Scrum Master 3 - hantera hinder och risker

I den första artikeln gav jag en liten introduktion till Scrum Master (ScM) rollen och vilka ansvarsområden som brukar ligga där. Sedan kom jag in på lite mer konkreta arbetsuppgifter för en ScM och hur de olika ceremonierna kan anordnas för att få ut så mycket som möjligt av dem. I denna artikel tänkte jag fördjupa mig lite mer i hur du som ScM kan hantera risker och hinder som uppstår löpande.

Written by André Johansen
2023-08-04

Undvika fallgropar i SAFe 8 - överdrivet fokus

I vår första artikel diskuterade vi SAFe-ramverkets olika roller och ceremonier och gick igenom lite olika fallgropar man bör undvika. En av dessa fallgropar var att stirra sig blind på hur de olika rollerna beskrivs i ramverket. Sedan tittade vi lite närmare på hur du kan skapa ett mer dynamiskt arbetsklimat och fokusera mer på vad som ska levereras och inte bli bunden av alltför strikta rollbeskrivningar. Därefter följde en diskussion om de olika SAFe-ceremonierna och hur du enkelt kan fokusera på resultatet från dem. Efter det diskuterade vi hur du kan balansera arbetet mellan nyutveckling och förvaltning följt av risken med att fastna i oändliga diskussioner. Sen gled vi in på hur du kan involvera Product Manager (PM), System Architect (SA) och Business Owner (BO) i det operativa arbetet och samtidigt få en bättre inblick i deras arbete. Förra artikeln handlade om samspelet mellan Product Owner (PO) och Scrum Master (ScM). I den sista och avslutande artikeln tänkte vi prata lite om riskerna med att fokusera alltför mycket på SAFe-ramverket istället för att arbeta med att förvalta och utveckla produkten.
Written by André Johansen
2023-08-04

Undvika fallgropar i SAFe 7 - Product Owner och Scrum Master

I vår första artikel diskuterade vi SAFe-ramverkets olika roller och ceremonier och gick igenom lite olika fallgropar man bör undvika. En av dessa fallgropar var att stirra sig blind på hur de olika rollerna beskrivs i ramverket. Sedan tittade vi lite närmare på hur du kan skapa ett mer dynamiskt arbetsklimat och fokusera mer på vad som ska levereras och inte bli bunden av alltför strikta rollbeskrivningar. Därefter följde en diskussion om de olika SAFe-ceremonierna och hur du enkelt kan fokusera på resultatet från dem. Efter det diskuterade vi hur du kan balansera arbetet mellan nyutveckling och förvaltning följt av risken med att fastna i oändliga diskussioner. Sen gled vi in på hur du kan involvera Product Manager (PM), System Architect (SA) och Business Owner (BO) i det operativa arbetet och samtidigt få en bättre inblick i deras arbete. Den här gången tänkte vi fördjupa oss lite i samspelet mellan Product Owner (PO) och Scrum Master (ScM).
Written by André Johansen
2023-08-04

Undvika fallgropar i SAFe 6 - involvera mera

I vår första artikel diskuterade vi SAFe-ramverkets olika roller och ceremonier och gick igenom lite olika fallgropar man bör undvika. En av dessa fallgropar var att stirra sig blind på hur de olika rollerna beskrivs i ramverket. Sedan tittade vi lite närmare på hur du kan skapa ett mer dynamiskt arbetsklimat och fokusera mer på vad som ska levereras och inte bli bunden av alltför strikta rollbeskrivningar. Därefter följde en diskussion om de olika SAFe-ceremonierna och hur du enkelt kan fokusera på resultatet från dem. Efter det diskuterade vi hur du kan balansera arbetet mellan nyutveckling och förvaltning följt av risken med att fastna i oändliga diskussioner. I den här artikeln tänkte vi diskutera lite kring hur du kan involvera Product Manager (PM), System Architect (SA) och Business Owner (BO) i det operativa arbetet och samtidigt få en bättre inblick i deras arbete.

Written by André Johansen
2023-08-04

Undvika fallgropar i SAFe 5 - evig analys

I vår första artikel diskuterade vi SAFe-ramverkets olika roller och ceremonier och gick igenom lite olika fallgropar man bör undvika. En av dessa fallgropar var att stirra sig blind på hur de olika rollerna beskrivs i ramverket. Sedan tittade vi lite närmare på hur du kan skapa ett mer dynamiskt arbetsklimat och fokusera mer på vad som ska levereras och inte bli bunden av alltför strikta rollbeskrivningar. Därefter följde en diskussion om de olika SAFe-ceremonierna och hur du enkelt kan fokusera på resultatet från dem. Efter det diskuterade vi hur du kan balansera arbetet mellan nyutveckling och förvaltning. En annan fallgrop som är lätt att hamna är den eviga analysen och det tänket vi prata lite om nu.
Written by André Johansen