Skip to main content
2018-03-05

Topp 5 molnaspekter

2018-03-05

Sitter du på en åldrande infrastruktur som hanteras av interna resurser? Funderar du på att flytta till molnet? För att hjälpa dig på vägen, listar vi några av de punkter du behöver fundera över innan du drar igång din flytt.

Molnet, flytten, leverantör, utmaningar, möjligheter

 • 5 anledningar att flytta till Molnet.
 • 5 saker att tänka på vid flytt till Molnet.
 • 5 saker att tänka på vid val av leverantör.
 • 5 utmaningar.
 • 5 möjligheter.

 

5 anledningar att flytta till molnet

 1. Du slipper investera i egen infrastruktur och kan istället hyra just de specifika tjänster din verksamhet är i behov av vid varje unik tidpunkt. 
 2. Flexibiliteten är obegränsad. Du börjar med den kapacitet ditt företag har behov av i nuläget och kan växla upp eller ner allt eftersom din verksamhet förändras.
 3. Det finns många tjänster som erbjuds av de publika molnleverantörerna. Däremot är tjänsterna standardiserade och vill man då anpassa efter sina specifika behov är det bra att ta hjälp av en partner som kan hjälpa till med att möta behoven. 
 4. Du slipper binda upp dig i långa avtal, in och ut när det passar. 
 5. Tjänsterna är automatiserade i molnet. 

 

5 saker att tänka på innan flytt till molnet

 1. Se till att dina säkerhets och regulatoriska krav uppfylls. Exempelvis var får ditt data ligga, vem har access till din data, hur länge sparas backuper, behörighetskontroll och GDPR är några att nämna. 
 2. Identifiera skugg-IT som är utom kontroll för IT enheten. Delar av verksamheten kan ha köpt in system som IT inte känner till och som kan vara kritiska. Ta reda på om sådana finns och ha de i beaktande inför en flytt till molnet. Kommunikation mellan IT och verksamheten är jätteviktig! 
 3. Automatisera processer internt. Tjänsterna i molnet är automatiserade men se till att de interna inte blir flaskhalsar. 
 4. Inventera vad som kan flyttas till molnet. Applikationer som stöder kärnverksamheten, speciellt äldre applikationer är ofta kundanpassade, komplexa och integrerade. Vissa applikationer är inte lämpade att flytta ut i molnet, medan andra program är mogna för flytt. 
 5. Välj Leverantör med omsorg ”Everything fails all the time” är ett känt citat från Wener Vogel (CTO Amazon), klarar applikationen av dessa förutsättningar? Vem hanterar fel och uppgraderingar och förändringar efter en flytt till Molnet? 

 

5 saker att tänka på vid val av leverantör

 1. Erfarenhet av att hjälpa kunder med flytt till molnet där de agerat med rätt kompetens inom området samt agerat rådgivare innan och under flytten. Se till att de kan ta hand om din nya miljö där hela eller delar av miljön ligger i molnet. 
 2. Säkerställ att leverantören kan leverera de tjänster ditt företag har behov av. T ex att de kan erbjuda tjänster kring databaser, nät, applikationer, säkerhet, DevOps, agil IT-drift mm. Att leverantören är oberoende av var din infrastruktur ligger, dvs att leverantören kan erbjuda Moln-oberoende teknik vilket möjliggör hybrid drift samt att du kan flytta din infrastruktur till andra molnleverantörer. 
 3. Att leverantören har erfarenheter av att hantera inlåsningseffekter och design för att komma runt dessa vid behov. Ta hjälp av de referenser leverantören hjälpt tidigare. Finns massor med tips och råd att få samt ta del av deras erfarenheter. 
 4. Säkerställ att leverantören kan ge dig en hållbar kalkyl i vad kostnaden för flytten och nya miljön kommer hamna på. 
 5. Alla har vi ett ansvar för miljön. Se till att din leverantör värnar om miljön i sitt arbetssätt. 

 

5 utmaningar: ansvar, människan, tekniskt arv, processer & rutiner, kompetens

 1. Ha kontroll över datan, vem har access till den, hur länge sparas den och vart, håll en väg öppen bakåt genom externa backuper för att kunna ta ansvar vid större fel och få upp miljön externt. 
 2. Nytt arbetssätt/verktyg att lära in och vi människor kan ibland ha svårt att ta till oss förändringarna. 
 3. Välj miljöer där ni har mest att vinna och flytta ut de i första hand till molnet. 
 4. Se över interna rutiner och processer och automatisera interna processer. Som nämns ovan är interna processer ofta flaskhalsar och behöver ses över för att få en effektiv hantering i leveransen. Anpassa rutinerna till de krav och utmaningar det innebär att flytta till Molnet, här handlar det om att göra applikationer redundanta, att snabbt komma tillbaka efter fel. 
 5. Kompetensutveckling utav personalen som berörs av förändringen. 
 6.  

5 möjligheter

 1. Att snabbt få upp en ny test eller produktionsmiljö.
 2. Lätt att dimensionera rätt. 
 3. Alltid modern plattform. 
 4. Mer tid över till proaktivitetsarbete. Egna resurser kan lägga mer tid på att utveckla istället för att drifta sin egna miljö. 
 5. Högre konkurrenskraft. Smarta molnbaserade lösningar kan göra verksamheten mer konkurrenskraftig. Leverantörer av molntjänster kan ofta erbjuda system med mycket hög prestanda och tack vare stordriften kan. även små företag nyttja samma verktyg och applikationer som stora företag. 

Läs mer om molnlösningar.

Contact me
The contact details you have provided in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.
 
 I've read and accepted the privacy-policy
Written by Redpill Linpro