Skip to main content

Redpill Linpro i samarbete med Bolagsverket kring API management

2023-05-22
Foto: Redpill Linpro - personer som arbetar med APIer och integrationer
Den digitala samhällsbyggaren och open source specialisten Redpill Linpro och Bolagsverket har inlett ett samarbete kring API och integration. Inom ramen för avtalet ska Redpill Linpro tillhandahålla support till Bolagsverket för den open-sourcebaserade API och integrationsmotorn WSO2 som myndigheten har valt som ny plattform.

Bolagsverket målsättning är att skapa ett näringsliv där man kan lita på varandra. I detta sammanhang är tillgängliggörande av företagsinformation centralt förklarar Björn Ström, IT-arkitekt på Bolagsverket. 

Genom att tillgängliggöra informationen via API:er ska företag och myndigheter på ett enkelt sätt kunna hämta och lämna information om företag och företagande. I detta sammanhang är en API Managementplattform helt central”. 

Målsättningen med att införa en ny API Managementplattform är att skapa ett gemensamt kundmöte för Bolagsverkets API:er och förenkla hanteringen av API:er samt anslutning av nya kunder. Utöver detta var det viktigt att API Manementplattformen kunde leva upp till Bolagsverkets krav på versionshantering, säkerhet och trafikhantering.

Att API Manementplattformen är byggd på öppen källkod men också att möjlighet till support finns är en viktig anledning till valet av WSO2 förklarar Björn Ström..

Open source är kostnadseffektivt då det ger oss mycket goda möjligheter att testa nya tjänster och produkter"

Arbetet med att införa den nya API Manementplattformen är pågående där Redpill Linpro står för support. 

Att arbeta med API:er och integration är viktigt för att kunna maximera användningen av data och på så sätt bygga mer effektiva digitala ekosystem som i sin tur bidrar till en utveckling av både bättre tjänster och ökad samhällsnytta. Vi är därför glada att kunna bistå Bolagsverket i deras arbete med API och integration” säger Henrik Gavelli, koncernchef på Redpill Linpro.

Om Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i myndighetens uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson