Skip to main content

Havs- och vattenmyndigheten väljer Redpill Linpros plattform för digitalt samarbete

2023-10-03
HaV pressmeddelande
Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro meddelar idag att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har valt open source-specialistens molntjänst för digitalt samarbete. Redpill Linpro tilldelades uppdraget efter en upphandling av samarbetstjänster som HaV genomförde där syftet var att införa en modern och funktionell plattform som samtidigt lever upp till regulatoriska krav. Avtalet löper över 6 år och leveransen inleds under hösten 2023.

Havs- och vattenmyndigheten kommer införa Redpill Linpro paketerade verktyg för videomöte, kommunikation via fast chatt, whiteboard samt intern och extern samverkan via dokument till myndighetens 500 användare. Alla tjänster levereras via Redpill Linpro Nordic Cloud.

- Vi behövde modernisera vår digitala samarbetsplattform för att möta nya lagkrav. Det var också viktigt att plattformen var modern och användarvänlig samt att externa samarbetspartners kunde bjudas in i utvalda delar. I en upphandling var Redpill Linpros tjänst den som bäst motsvarade våra krav, säger Torbjörn Westman, digitaliseringsledare på HaV.

Redpill Linpro har ett stort fokus på att erbjuda molntjänster för digitalt samarbete. Företagets digitala samarbetstjänster har lyfts upp som ett komplett alternativ till de amerikanska molntjänsterna av eSamverkan i rapporten ”Digital samarbetsrapport för offentlig sektor”.

- Vi ser fram emot att samarbeta med HaV för att hjälpa dem att införa en informationssäker och molnbaserad samarbetsplattform för digitala arbetsplatser. I takt med att fler börjar använda digitala samarbetstjänster som lever upp till både lokala datalagsförordningar och användarnas behov breddas kunskapen om de europeiska alternativen. Det innebär att fler kan digitalisera utan att riskera bryta mot lagen, säger Henrik Gavelli, vd och koncernchef på Redpill Linpro. 

För Redpill Linpro är detta ytterligare en framgång i företagets satsning på att leverera ledande lösningar inom området digitalt samarbete. Havs- och vattenmyndigheten gör sällskap med kunder som Boverket, Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, UKÄ med flera som redan använder Redpill Linpros open source-baserade samarbetsplattform.

Om HaV

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. 

Mer information finns på www.havochvatten.se.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson