Skip to main content

Agreement with Scania on development, management and support for TeamRoom

2016-03-09
Hanteringen av digitala tillgångar och att skapa möjligheter för effektiva digitala samarbeten inom och mellan organisationer kommer att bli viktigt för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

I dagens affärsklimat blir det allt viktigare att hantera dina digitala tillgångar på ett effektivt sätt och utnyttja dem för att skapa nya affärsmöjligheter och samarbeten. Detta är något som Scania insett. Genom sin satsning på att skapa en digital samarbetsplattform genom TeamRoom skapar man möjlighet för sina medarbetare att snabbt och enkelt få åtkomst till en plattform för digitalt samarbete, oavsett var på jordklotet man befinner sig. Valet av plattform föll på Alfresco, som är ett Open Source-baserat ECM/collaboration-system. För kompetensförsörjning och långsiktig förvaltning av den globala lösningen föll valet på Redpill Linpro.

 

Närhet och lång erfarenhet viktigt

Redpill Linpro har varit partners med Alfresco sedan 2007 och därmed arbetat i snart 10 år med införande och support av Alfresco-projekt i olika branscher och för olika syften. Företaget har kontor på tre platser i Sverige, samt i Oslo och Köpenhamn. Faktorer som var avgörande vid Scanias val av långsiktig partner för utvecklingen av TeamRoom.

- För den vidare satsningen och implementeringen av TeamRoom sökte vi en partner som både fanns nära till hands samt hade den långa erfarenhet och kompetens som behövs för att vara en bra rådgivare i denna typ av projekt. Redpill Linpro har bevisat att de tar kompetens på allvar och deras medarbetare har arbetat hårt för att se till att vi på Scania kan utnyttja och bygga vidare på TeamRoom på det sätt vi önskar, säger Helen Bolin, förvaltningsansvarig för TeamRoom på Scania.

- Hanteringen av digitala tillgångar och att skapa möjligheter för effektiva digitala samarbeten inom och mellan organisationer kommer att bli viktigt för att kunna behålla sin konkurrenskraft i den digitala transformering som har inletts. För att klara detta behöver man effektiva verktyg och förmåga att tänka på ett nytt sätt när det gäller samarbete. Vi anser att Scania är en föregångare inom detta område och är stolta över att ha fått förtroende att hjälpa dem att fortsätta utveckla TeamRoom, säger Henrik Gavelli, säljchef på Redpill Linpro och ansvarig för relationen med Scania.

 

För mer information kontakta:

Henrik Gavelli, VD Redpill Linpro, tel: +46 70 931 33 00, e-post: henrik.gavelli@redpill-linpro.com

Written by Susannah Eriksson