Skip to main content

Learning application by Alingsås Municipality

2016-04-27

Arena is a shared communication platform, developed by Alingsås municipality and Redpill Linpro, available for all municipalities in Sweden. Read more in Swedish...

Alingsås Kommun utvecklar Arena – För Lärande 

Alingsås kommun har tillsammans med Redpill Linpro och andra samarbetspartners utvecklat applikationen Arena – för lärande. Arena samlar alla kommunens pedagogiska tjänster i ett gränssnitt och är en gemensam kommunikationsyta för elever, pedagoger, administrativ personal och vårdnadshavare. Applikationen är utvecklad i programvara baserad på öppen kälkod och Alingsås Kommun har tillgängliggjort programkoden i applikationen så att fler kommuner i Sverige ska kunna använda den utan stora investeringar i licenser eller programvara. Ambitionen är att skapa en gemensam organisation kring Arena där fler kommuner kan dra nytta av det arbete som Alingsås lagt ner i projektet, samt dela på idéer och fortsatt utveckling av Arena.

Modern lösning för kommunikation mellan olika roller

Arena är en modern lösning för ge vårdnadshavare, elever, lärare och administrativ personal en ingång till de verktyg och den information man behöver för en effektiv kommunikation mellan dessa roller. Applikationen baseras på den öppna källkodsprodukten Drupal och Redpill Linpro har tillsammans med andra aktörer arbetat tillsammans med Alingsås Kommun för att skapa en lösning som är kostnadseffektiv och möjlig att dela med andra kommuner. Användbarhet, en ingång, flexibilitet, integration och återanvändbarhet har varit ledord vid skapandet av Arena och genom samarbete med fler kommuner finns möjligheter att bygga ytterligare funktionalitet som stärker alla användares upplevelse av lösningen. Redpill Linpro har till projektet levererat kompetens kring kravhantering, kravfångst, utveckling i Drupal samt idéer om hur Arenaprojektet kan drivas vidare i samarbete med andra kommuner. Arenaprojektet var semifinalist i Guldlänken för 2016.

Öppen programvara och erfarenhet viktigt

Redpill Linpro har arbetat i projekt tillsammans med Alingsås Kommun sedan 2012 kring de öppen programvarubaserade plattformarna Alfresco och Drupal. Arbetet har bl a inkluderat skapandet av en medarbetarportal som inkluderar rollstyrd visning av dokument, baserat på avancerad dokumenthanteringsfunktionalitet. Att basera framtida lösningar på Öppen Programvara på öppen källkod är naturligt för Alingsås Kommun, eftersom man på det sättet kan dela utvecklade applikationer med andra kommuner på ett enkelt sätt. En annan faktor som också är viktig vid utveckling av nya lösningar är förtroende för den partner man valt för utvecklingen. Genom det långa samarbetet mellan Alingsås Kommun och Redpill Linpro har ett starkt förtroende för leveransförmågan hos leverantören skapats.

- ”Arena är en viktig och betydelsefull satsning för oss. Vi startade projektet för att förenkla det digitala mötet mellan vårdnadshavare, elever, lärare och administrativ personal inom alla delar av skolan. Applikationen utgör en viktig del av de e-tjänster vi vill erbjuda våra invånare för att öka tillgängligheten på kommunens tjänster. Vi tycker att det är viktigt att vi inom Sveriges kommuner hjälps åt för att möta de utmaningar som digitaliseringen innebär och de ökade krav på tjänsteutbud som medborgare redan har. Genom samarbeten och lösningar baserade på öppen källkod som är enkla att dela skapas en mycket större innovations- och utvecklingskraft än vad som är möjligt för en enskild kommun att leverera. Arena är en del av vårt bidrag till detta”, säger Göran Westerlund, IT-chef på Alingsås Kommun.

- ”Den kommunala sektorn står, precis som alla andra, inför stora utmaningar i den digital transformering som nu startats. Vi har alltid förespråkat att använda lösningar baserade på öppen källkod inom offentligt sektor för att underlätta samarbete och återanvändning av investerade medel och funktionalitet. Innovationskraften och den finansiella styrkan i offentlig sektor blir avsevärt större om man hittar framgångsrika samarbeten kring de e-tjänster som medborgarna redan efterfrågar. Dessa samarbeten tenderar att vara effektivast om de kan hållas enkla och fokus hålls på leverans, snarare än formen. Jag tycker att Alingsås Kommun i detta avseende är en föregångare genom sin utveckling av Arena, som i sin idé och utförande levererar mycket nytta till en rimlig insats, samtidigt som den öppnar upp för samarbete med andra kommuner samt utveckling och utbyte av erfarenheter. Om fler kommuner löste sina digitala utmaningar på ett liknande sätt och delade med sig av resultatet, skulle den kommunala sektorn kunna lösa utmaningarna med digitaliseringen på ett effektivt sätt. Vi på Redpill Linpro är glada över att ha varit en del av Arena projektet och samarbetar såklart gärna med fler kommuner kring lösningar för att lösa deras digital utmaningar”, säger Fredrik Svensson, Affärsområdeschef på Redpill Linpro.

Mer information om Arena finns på följande länk: http://www.alingsas.se/arena

 

Written by Susannah Eriksson