Skip to main content

What’s happening at Redpill-Linpro?

 

Volkswagen Group Sverige chooses Redpill Linpro

The digital societies builder Redpill Linpro has entered into a cooperation agreement with Volkswagen Group, the largest car importer in Sweden. Redpill Linpro and its customer experience and integration team will collaborate with Volkswagen Group Sverige in their continued work to introduce and expand the use of the CRM platform Salesforce and the associated integration platform Mulesoft.

Havs- och vattenmyndigheten väljer Redpill Linpros plattform för digitalt samarbete

HaV pressmeddelande
Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro meddelar idag att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har valt open source-specialistens molntjänst för digitalt samarbete. Redpill Linpro tilldelades uppdraget efter en upphandling av samarbetstjänster som HaV genomförde där syftet var att införa en modern och funktionell plattform som samtidigt lever upp till regulatoriska krav. Avtalet löper över 6 år och leveransen inleds under hösten 2023.

PostgreSQL training

The two-day PostgreSQL training offers you and your colleagues the possibility to learn the basics of the platform, terms and best practices for generic use cases.

The Consent Building Block

At Redpill Linpro, we are focused on building better digital communities. Therefore, we are proud to join the data sharing company iGrant in contributing to the Govstack service portfolio run by the UN's International Telecommunications Agency.