Skip to main content

Filipa Lourenco ska växa Redpill Linpros digitala arbetsplatsaffär

2023-12-13
Den digitala samhällsbyggaren och open-source-specialisten Redpill Linpro meddelar att Filipa Lourenco har utsetts till ny chef för bolagets affärsområde som är specialiserat på lösningar för digitalt samarbete, Redpill Linpro Digital Workplace. Samtidigt kommer tidigare affärsområdeschefen Johan Bernhardsson att i rollen som CTO ansvara för utveckling av erbjudandet. 
Filipa Lourenco, vd Redpill Linpro Digital Workplace

Marknaden mognar och allt fler kunder väljer att gå över till vår moderna digitala molnbaserade arbetsmiljö som är byggd utifrån europeisk lagstiftning. Under Filipas ledning ligger nu fokus på ökad tillväxt i kombination med utveckling för att möta den ökande efterfrågan, säger Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro. 

Filipa kommer närmast från rollen som projektledare för Redpill Linpros kunder inom offentlig sektor. Innan hon anslöt till Redpill Linpro har hon arbetat på Boverket som ansvarig för införandet av verkets nya digitala arbetsmiljö. I sin roll på Boverket var hon även en drivande kraft i det myndighetsöverskridande projektet kring digitala samarbetsplattformar kallat dSam, där även Redpill Linpros tjänster nämns som säkra tjänster för digitalt samarbete. 

I grunden är Filipa utbildad psykolog, och just beteendevetenskap är något som hon poängterar är en viktig dimension i arbetet med att införa nya lösningar för den digitala arbetsplatsen. 

Vårt mål är att Redpill Linpro ska bli bäst i Norden på digitala samarbetstjänster, för att lyckas med det måste vi ha ett stort fokus på användarupplevelsen. Chat, video och mail är något som medarbetarna använder hela tiden och något som bara ska fungera. Att den digitala kommunikationen har ökat hos flera av de kunder som infört vår lösning är ett bra kvitto på att vi är på rätt väg, säger Filipa Lourenco. 

Många svenska myndigheter har gått över till Redpill Linpros digitala samarbetslösning. De open-source-baserade tjänsterna levereras som molntjänst eller installeras på plats och används av kunder som exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Universitetskanslersämbetet och testas av många fler.

Redpill Linpros tjänster för en digital arbetsmiljö sträcker sig från implementering, konfiguration, utbildning och support till leverans via molntjänster. Bolaget samarbetar med och har paketerat lösningar från en stor mängd leverantörer. 

 • Nextcloud – En storskalig samarbetsplattform som inkluderar fildelning och lagring, dokumenthantering, kontorsapplikationer, chatt, e-post, videokonferens, kalender, whiteboards och Kanban-stöd.

 • Jitsi – Videokonferens/onlinemöte som är integrerat med både Mattermost och Nextcloud, men även tillgängligt som en fristående lösning.

 • Mattermost – En chatt-/samarbetslösning som även inkluderar Kanban-stöd. Tjänsten kan integreras med Jitsi meet, men kanockså köras fristående.

 • Collabora – Ett komplett officepaket som liknar Microsoft Office 201X i funktionalitet, men fullt tillgänglig via en webbläsare. Collabora erbjuder också kollaborativ redigering precis som Microsoft Office 365 och Google Docs samt utmärkt stöd för kontorsfilformat. 

 • Rocket.chat – En säker och krypterad chatt-/samarbetsapplikation som kan integreras med Nextcloud, men också köras som en fristående applikation.

 • Alfresco/Hyland – Världsledande Open Source-baserat ECM, innehållshantering, uppgiftshantering och processmotor.

 • Element – En säker och krypterad applikation för samarbete, byggd på Matrix, som även erbjuder funktioner för videokonferenser och onlinemöten. Element är integrerad med Nextcloud och Jitsi, men kan även användas som fristående applikation.

 • Matrix - är ett projekt med öppen källkod som publicerar Matrix open standard för säker, decentraliserad kommunikation i realtid och dess Apache-licensierade referensimplementeringar.

 • Collaboard – En lösning för whiteboardfunktioner online. 

 • Zimbra – Ett e-post- och samarbetspaket för effektiv digital kommunikation, kalender och integration med andra samarbetsverktyg. Webbgränssnitt, gränssnitt för mobila enheter och API:er för integration med din egen e-postklient.

 • Matomo – Ett Google Analytics-alternativ som skyddar din data och dina kunders integritet. Matomo är en kraftfull webbanalysplattform som ger dig 100 % dataägande.

För mer information

Filipa Lourenco, vd Redpill Linpro Digital Workplace, filipa.lourenco@redpill-linpro.com, +46 731514274
https://www.redpill-linpro.com/sv/tjanster/digital-arbetsplats

Henrik Gavelli, vd och koncernchef Redpill Linpro, henrik.gavelli@redpill-linpro.com, +46 70 931 33 00

Written by Susannah Eriksson