Skip to main content

What drives digital investments within the public sector?

2017-10-17

Article by Swedish "Expertgruppen för digitala investeringar" (in Swedish)

Expertgruppen för digitala investeringar ska stödja myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsinvesteringar.

Gruppen har intervjuat de 20 mest IT-intensiva myndigheterna kring deras digitaliseringsprojekt och i stort sett vill samtliga gå mot mindre projekt och att driva mer utveckling i linjen samt ha ett mer agilt arbetssätt med kontinuerliga leveranser.

Mindre risk, kostnadskontroll, levererar det verksamheten vill ha och behöver, skapar förutsättningar för framtida verksamhetsförändringar. 

Läs hela artikeln här!

Written by Susannah Eriksson