Skip to main content

Arena education portal

En vanlig utmaning i kommuners pedagogiska verksamheter är administration och hantering av elevers access till alla digitala tjänster och läromedel de ska använda under sin skolgång från förskola till vuxenutbildning.

Arena för lärande

Detta leder ofta till att undervisningen i klassrummen inte blir så effektiv som planerat på grund av problem med access och lösenord till de resurser eleverna ska använda. I många fall saknas också en användarvänlig kommunikationsyta för elever, pedagoger och vårdnadshavare med möjlighet till riktad information till avsedda mottagare baserat på grupptillhörighet eller roll. Detta kan skapa missförstånd och irritation bland elever och vårdnadshavare och pedagogen får lägga mycket tid på att få fram önskad information via olika informationskanaler. De IT ansvariga inom kommunen får som en följd av detta också lägga mycket tid på att supporta elever och pedagoger och administrera många olika system.

 

Lösningen

Arena för lärande har utvecklats i tätt samarbete med de pedagogiska verksamheterna i Alingås Kommun, deras synpunkter och önskemål har varit ledstjärnan för framtagningen av Arena lösningen. Arena för lärande blev så bra att den på eFörvaltningsdagarna korades till vinnaren av eDiamond Award 2016.  Juryns motivering löd:

"Vinnaren av eDiamond Award 2016 har skapat tjänster som banat väg för andra kommuners möjlighet till digitalisering. Deras projekt har bidragit till förenklade kommunikationsmöjligheter som skapar effektivitet i organisationen. Resultatet gynnar digitaliseringsprocessen i svensk offentlig förvaltning och andra verksamheter kan med enkelhet använda deras öppna plattformar i sina egna sammanhang. Det vinnande förslaget har på ett föredömligt vis skapat en kommunnytta som är hållbar över tid. Projektet gynnar fortsatt utveckling och digitalisering."

Alingsås har släppt lösningen som öppen källkod så din kommun kan ta del av lösningen utan kostnad och vara med och påverka den framtida funktionaliteten av Arena.

Läs mer om detaljer för Arena för lärande i produktdatabladet

 

Läs mer om Arena

Alingsås Municipality wins eDiamond Award

Produktblad Arena för lärande 

Learning application by Alingsås Municipality

Arena webbsida

Fredrik Svensson

Talk to us

 Region Manager Karlstad

Contact form