Skip to main content

UKÄ väljer Redpill Linpro för digitalt samarbete

2023-02-07

Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro meddelar idag att Universitetskanslers-ämbetet (UKÄ) har valt open-sourcespecialistens molntjänst för digitalt samarbete. Totalt rör det sig om 625 interna och externa användare som ska använda Redpill Linpros digitala samarbetsplattform som bygger på Nextclouds teknologi och levereras från Redpill Linpros nordiska moln (RLNC). Utöver detta ska Redpill Linpro även ansvara för att integrera samarbetsplattformen med UKÄ:s verksamhetssystem Public360.

Redpill Linpro vann uppdraget efter en omfattande offentlig upphandling baserad på upphandlingsförfarandet konkurrensutsatt dialog. 

UKÄ behövde modernisera sin digitala samarbetsplattform och integrera den med sitt verksamhetssystem. Behovet bestod i en plattform som kan användas av både interna medarbetare på UKÄ samt olika samarbetspartners. Att tjänsten lever upp till GDPR och rimmar med de regulatoriska krav som myndigheten har, samt att den skulle levereras som en molntjänst var andra viktiga krav. Utöver detta efterfrågade UKÄ ett integrationsarbete av samarbetsplattformen till myndighetens existerande verksamhetssystem. 

Många myndigheter och organisationer står inför behovet att uppdatera sina digitala samarbetsplattformar, både för att modernisera och för att leva upp till lagkrav. För att möta detta behov har Redpill Linpro med sin starka position inom offentlig sektor inlett en omfattande satsning på området digitalt samarbete. Tidigare i år har exempelvis en annan myndighet, Boverket, valt Redpill Linpro som leverantör inom området.

Ansvarig för affärsområdet Digital Workplace på Redpill Linpro, Johan Bernhardsson kommenterar den nya affären. 

Vi ser fram emot att samarbeta med UKÄ och hjälpa dem att införa en modern molnbaserad europeisk samarbetsplattform. Genom det gedigna upphandlingsförfarandet har vi tillsammans med UKÄ kunnat identifiera den lösning som bäst lever upp till myndighetens behov”. 

Johan Bernhardsson

Talk to us

Contact form
Written by Susannah Eriksson